więcej


Zielona gospodarka

Tworzenie podstaw zrównoważonego rozwoju budownictwa (10347)

2010-05-31

Drukuj
Wykorzystywanie materiałów pochodzących z odzysku oraz produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju uczyni sektor budownictwa bardziej przyjaznym środowisku. Używając ich deweloperzy przyczyniają się do redukcji emisji oraz oszczędności energii.
Jeśli Europa w dalszym ciągu ma zamiar zredukować swoją emisję oraz zużycie energii o co najmniej 20% do roku 2020, powinna zająć się kwestiami związanymi ze zrównoważonym budownictwem. Według Komisji Europejskiej budynki mieszkalne oraz biurowe odpowiadają w Europie za około 40% całkowitego zużycia energii oraz emisji CO2.

Zmiany w technologiach wznoszenia budynków są bezpośrednio powiązane z efektywnością wykorzystania zasobów. Wszystkie sektory – wliczając w to budownictwo – powinny zarządzać zasobami w sposób zrównoważony, tak aby zredukować swoje oddziaływanie na środowisko.

Wydajność zasobów – główny punkt Planu Działań na rzecz Technologii Ochrony Środowiska (ETAP) – jest jedną z podstawowych procedur europejskiej strategii na rok 2020 i ma wspomóc proces europejskiego rozwoju zrównoważonego, innowacyjnych technologii oraz pracy związanej z ekologią. Strategia ta kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i dlatego główną jej inicjatywą stała się „Efektywność zasobów Europy”.

Ilość energii potrzebna do produkcji oraz transportu tradycyjnych materiałów budowlanych (tzw. „szara energia”) skłoniła deweloperów do poszukiwania alternatywnej metody. Dzięki wykorzystaniu materiałów zrównoważonych można obniżyć całkowitą ilość potrzebnej energii.

Używając zrównoważonych materiałów, europejski sektor budownictwa może efektywniej wykorzystywać zasoby, a w efekcie powodować mniej szkód w środowisku. Poprawa wydajności o 20% w Unii przyczyniłaby się do pobudzenia wzrostu gospodarczego o 1%. Ponadto wykorzystanie zrównoważonych materiałów budowlanych może się przyczynić do tworzenia nowych miejsc pracy dzięki wzrostowi ekologicznemu – jednemu z głównych celów strategii Europy na rok 2020.

Zrównoważony rozwój krok po kroku

Alternatywne techniki murarskie mogą podnieść stabilność rozwoju budownictwa. Odejście od materiałów charakteryzujących się wysokim poziomem „szarej energii”, czyli energii wydatkowanej w procesach wydobycia , produkcji, wyrobu oraz transportu danego materiału może pozwolić deweloperom na ekologicznie zrównoważone budownictwo.

Proces tworzenia pustaków prasowanych (CEB) wymaga zagęszczania zwilżonej ziemi w specjalnie zaprojektowanych, przenośnych maszynach formujących bloki. Maszyny te są tanie i przyjazne środowisku. Ponieważ bloki mogą być produkowane z gleby dostępnej na placu budowy, emisja związana z transportem materiałów jest praktycznie zerowa.

Pustaki te są idealne dla budownictwa trwałego ekologicznie, ponieważ oferują wysoką wydajność cieplną, a tym samym zwiększają efektywność energetyczną. Ponadto, podobnie jak cegły formowane z piasku, gliny i materii organicznej, są one nietoksyczne, gdyż przy ich produkcji nie są używane chemikalia.

Wykorzystanie podczas procesu budowania z materiałów pochodzących z odzysku to kolejna technika budownictwa ekologicznego, akceptowana przez “zielonych” przedsiębiorców. Poprzez ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z budynków już rozebranych lub remontowanych, deweloperzy mogą uczynić sektor budownictwa bardziej ekologicznym.

SustainableBuild.co.uk uważa, że wykorzystanie materiałów pozyskiwanych z rozbieranych budynków może zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i poprzez zapobieganie produkcji nowych surowców oraz ograniczanie ilości składowanych odpadów zmniejszyć koszty nawet o 95%. Użyte już raz cegły, dachówki, płytki, kominki, okna i drzwi mogą być w całości wykorzystane przy budowie nowych budynków. Wykorzystanie materiałów z recyklingu praktycznie nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Ekologiczna trwałość izolacji

Wykorzystanie izolacyjnych materiałów ropopochodnych, takich jak włókno szklane i piany, nie jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto, wiele materiałów izolacyjnych zawiera chemiczne preparaty ogniochronne i kleje, a także charakteryzuje się wysoką wartością „szarej energii”. Na szczęście na rynku znaleźć można szereg innych, ekologicznych rozwiązań. Bloczki z konopi i wapna, włókno lniane oraz włókno drewniane to tylko niektóre z bardziej ekologicznych oferowanych materiałów.

Wełna owcza oraz celuloza są energooszczędne i nie mają negatywnego wpływu na środowisko, jak dzieje się to w przypadku materiałów tradycyjnych. Izolacja wełną owczą, na przykład, wymaga poniżej 15% energii potrzebnej do wytworzenia izolacji z włókna szklanego, do tego może wchłaniać z powietrza wilgoć i uwalniać ją bez wpływu na sprawność cieplną. W okresie zimowym wełna uwalnia energię w postaci ciepła i pochłania wilgoć, w miesiącach letnich w naturalny sposób uwalnia wilgoć i ten sposób chłodzi budynek.

Uzyskana z przeróbki makulatury celuloza może być używana jako warstwa izolacyjna w ścianach. Produkcja tego materiału wymaga znacznie niższego nakładu energii niż produkcja włókna szklanego czy wyrobów piankowych. Ponadto celuloza charakteryzuje się znacznie niższą wartością „szarej energii”. Według kanadyjskiego magazyn budowlanego zużywa jej ponad 10 razy mniej niż np. włókno szklane.

Rozwijanie zrównoważonego dywanu

Ekologiczna posadzka to na przykład podłoga z gumy. Jest trwała i nie wymaga stosowania klejów. W odróżnieniu od większości tradycyjnych materiałów, takich jak ropopochodny winyl, gumowa podłoga w 100% podlega recyklingowi.

Podłogi wykonane z gum recyklingowanych opon mogą być wytwarzane w procesie niewymagającym ciepła, dzięki czemu zanieczyszczenie powietrze jest mniejsze. Odzyskana guma jest wiązana z odpadami postkonsumenckimi i wypełniaczami organicznymi za pomocą wody z polimerem na bazie poliuretanu, a proces ten nie wymaga użycia energii cieplnej.

Klientom preferującym podłogi drewniane można zaproponować podłogi bambusowe. Ponieważ bambus jest rośliną o najszybszym wzroście, jest to bardziej odnawialne źródło drewna twardego niż drewno tradycyjnie używane do produkcji podłóg (buk i dąb). Bambus jest nie tylko bardziej ekologiczną opcją, ale ma także pewne zalety, których nie posiada drewno twarde: dzięki wyższej zawartości włókien jest trwalszy i lepiej radzi sobie ze zmianami temperatur.

Omówione produkty są przyjaznymi dla środowiska już dostępnymi na rynku materiałami budowlanymi. Stanowią one jedynie małą część palety zamienników tradycyjnych materiałów. Wdrożenie takich ekologicznych rozwiązań przez europejski sektor budownictwa niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń.

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.ec.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej