więcej


Zielona gospodarka

Transport z energią! (10345)

2010-06-03

Drukuj
Do 21 maja w programie "Infrastruktura i Środowisko" beneficjenci złożyli 1875 wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 76 mld zł. W tym samym okresie podpisano 757 umów o dofinansowanie na kwotę 29 mld zł co stanowi 27% alokacji na lata 2007-2013. Transport i energetyka to prawie 16 mld z tej kwoty.
16 nowych umów o dofinansowanie projektów w sektorach energetyki i transportu pokazuje, że tempo wykorzystania środków w ramach POIiŚ dynamicznie rośnie. Łączna wartość dofinansowania UE projektów, dla których dziś podpisano umowy wynosi prawie 880 mln zł. W sektorze energetyki zatwierdzone dziś do realizacji projekty dają wzrost o 89 mln zł. W sektorze transportu jest to odpowiednio 791 mln zł.

Oznacza to, że w sektorze transportu wartość przyznanego dofinansowania z UE wynosi 16,1 mld zł, co stanowi 21% alokacji na ten sektor. Natomiast wartość zakontraktowanych środków w sektorze energetyki wynosi 546 mln zł, co stanowi 8% alokacji na ten sektor.

Wśród umów w sektorze energetyki znajduje się drugi z 11 projektów gazociągowych, które mają być wsparte finansowo w ramach programu do 2015 roku. Większość zatwierdzonych projektów w sektorze transportu dotyczy budowy odcinków dróg ekspresowych oraz dróg w miastach, a także inwestycji zwiększających bezpieczeństwo na lotniskach.

Plany na 2010 rok

Do końca roku 2010 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje przedłożenie do Komisji Europejskiej wydatków kwalifikowanych w POIiŚ na łączną kwotę ponad 12 mld zł. W I kwartale tego roku certyfikowano 898 mln zł (111% planu). Prognoza w tym zakresie założona na rok 2009 (3 mld zł) została znacznie przekroczona i zrealizowana w 138 proc. (4,25 mld zł).
 
PROJEKTY ENERGETYCZNE

W trakcie konferencji podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektów w energetyce o łącznej wartości 88,6 mln zł:

1) „Zakup i montaż nowego turbogeneratora w Synthos Dwory sp. z o.o.”, który uzyskał 18,4 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Synthos Dwory sp. z o.o. Inwestycja powinna zakończyć się do końca roku 2012.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:
  • zmniejszenie zużycia energii w ilości 716 563 GJ/rok
  • uniknięcie emisji CO2 w ilości 19 425 ton/rok
  • wytworzona energia elektryczna w kogeneracji - 165 995 MWh/rok
  • wytworzona energia cieplna w kogeneracji - 678 419 MWh/rok
2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego”, który uzyskał 5,1 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Powiat Głogowski (samorząd). Inwestycja powinna zakończyć się w III kwartale 2011 r. Inwestycja obejmuje termomodernizację Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:
  • zmniejszenie zużycia energii w ilości 5 289,85 MWh/rok
  • uniknięcie emisji CO2 (w wyniku oszczędności energii) w ilości 1 878 ton/rok
3) „Gazociąg Jeleniów-Dziwiszów”, który uzyskał 65,1 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Inwestycja powinna zakończyć się do końca roku 2012. Projekt obejmuje budowę gazociągu o długości 65 km na terenie województwa dolnośląskiego.
 
PROJEKTY TRANSPORTOWE

W trakcie konferencji podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektów transportowych o łącznej wartości 791,2 mln zł:
 
1) „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego”, który uzyskał ponad 90 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Miasto Olsztyn. Inwestycja powinna zakończyć się w 2011 roku.

2) „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna – południowa granica miasta – etap II”, który uzyskał ponad 70 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Miasto Leszno. Inwestycja powinna zakończyć się w 2012 roku.
 
3) „Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu – ulicy 1905 Roku, na odcinku od ulicy Limanowskiego do wiaduktu w ulicy Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomowym skrzyŜowaniem z ulicą Młodzianowską”, który uzyskał ponad 37,7 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Miasto Radom. Inwestycja powinna zakończyć się w 2010 roku.
 
4) „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej nr 87)”, który uzyskał ponad 17,7 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Miasto Nowy Sącz. Inwestycja powinna zakończyć się w 2011 roku.
 
5) „Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyŜowania z ulicą Metalowców”, który uzyskał prawie 25,8 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Miasto Chorzów. Inwestycja powinna zakończyć się w 2012 roku.
 
6) „Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”, który uzyskał prawie 57,8 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Miasto Wrocław. Inwestycja została zrealizowana.
 
7) „Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Stobierna – Rzeszów”, który uzyskał prawie 215,4 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita długość projektowanej trasy wynosi 8,29 km. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja powinna zakończyć się w 2012 roku. Docelowo droga ekspresowa S19 o długości ok. 570 km, połączy Białoruś (przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej), Białystok, Lublin i Rzeszów ze Słowacją (przejście graniczne w Barwinku).
 
8) „Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61”, który uzyskał ponad 156,8 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Długość budowanej obwodnicy wynosi 8,09 km. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja powinna zakończyć się w 2011 roku.Droga krajowa nr 61 stanowi element międzynarodowej sieci komunikacyjnej prowadzącej z Warszawy przez Łomżę, Grajewo i Augustów do polsko – litewskiego przejścia granicznego w Budzisku.
 
9) „Modernizacja systemu kontroli bagażu EDS oraz przenośników taśmowych terminalu PL Szczecin – Goleniów”, który uzyskał prawie 4 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z o.o. Inwestycja powinna zakończyć się w 2010 roku.
 
10) „Rozwój systemów bezpieczeństwa w zakresie przeciwpożarowym i eksploatacyjnym lotniska Szczecin – Goleniów”, który uzyskał ponad 14,1 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z o.o. Inwestycja powinna zakończyć się w 2011 roku.
 
11) „Rozwój systemów bezpieczeństwa w zakresie przeciwpożarowym lotniska Poznań – Ławica”, który uzyskał prawie 11,5 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Port Lotniczy Poznań – Ławica Spółka z o.o. Inwestycja powinna zakończyć się w 2012 roku.

12) „Poprawa systemu ochrony lotniska Poznań-Ławica”, który uzyskał ponad 11,4 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Port Lotniczy Poznań – Ławica Spółka z o.o. Inwestycja powinna zakończyć się w 2011 roku.
 
13) „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”, który uzyskał ponad 79 mln zł dofinansowania z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Miasto Szczecin. Inwestycja powinna zakończyć się w 2013 roku.

źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej