więcej


Zielona gospodarka

Światowy biznes o gospodarce niskowęglowej (10275)

2010-10-05

Drukuj
Świat oczekuje, że to właśnie liderzy wpływowych globalnych korporacji oraz głównych organizacji ekologicznych sprawią, iż tegoroczne negocjacje klimatyczne ONZ w Meksyku zakończą się sukcesem.
Apel ten był jednym z głównych haseł konferencji „Biznes na rzecz środowiska” (B4E), która odbyła się w dniach 4-5 października 2010 r. w mieście Meksyk. Wydarzenie to zostało ogłoszone przez meksykańskiego ministra środowiska, Juana Rafaela Elvira, podsekretarza generalnego ONZ i dyrektora wykonawczego Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP), Achima Steinera, dyrektora generalnego WWF w Meksyku Omara Vidala oraz dyrektora naczelnego globalnych inicjatyw, Tony’ego Gourlaya.

Podczas B4E, w obliczu zbliżającej się 16. konferencji uczestników Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP16), która ma odbywać się od 29 listopada do 10 grudnia w Cancun, liderzy biznesu z całego świata przemówili jednym głosem.

Zdaniem Achima Steinera „między dążeniami narodów a dążeniami naukowców istnieje poważna rozbieżność w kwestii emisji gazów cieplarnianych. Jeśli chcemy zachować szansę na zatrzymanie wzrostu globalnej temperatury poniżej 2°C, musimy tę rozbieżność zniwelować. Cancun to kolejna okazja na przyspieszenie przejścia na niskoemisyjną ekologiczną gospodarkę. Jedną z rozważanych możliwości są negocjacje z emiterami zanieczyszczeń innych niż CO2, takich jak metan i sadza – ten kierunek wydaje się być obiecujący, ze względu na potencjalne korzyści zarówno dla klimatu, jak i publicznej służby zdrowia oraz produkcji rolnej”.

Aby deklaracja została podpisana pod koniec rozmów, przedstawiciele firm oraz organizacji społecznych muszą nakłonić światowych przywódców do efektywnych negocjacji klimatycznych w Cancun oraz wezwać do utworzenia ram prawnych potrzebnych do szybkiego przejścia na gospodarki niskoemisyjne.

Głównymi prelegentami byli między innymi były wiceprezydent USA i globalny zwolennik działań na rzecz klimatu, Al Gore; dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Siemens AG, Barbara Kux; główny dyrektor wykonawczy Grupo Bimbo, Daniel Servitje; dyrektor zarządzający UN Global Compact, George Kell; sekretarz środowiska z Meksyku, Juan Rafael Elvira Quesada; sekretarz energii Meksyku, Kessel Georgina oraz dyrektor generalny i dyrektor generalny WWF International, Leape James.

Setki delegatów ze świata biznesu, z rządów i organizacji pozarządowych zwrócili uwagę na możliwości i warunki, w których odporny na zmiany klimatu świat będzie mógł stać się bardziej sprawiedliwy i bogatszy. Przedstawiciele pięciu najważniejszych branży przemysłu – budownictwa, transportu i logistyki, rolnictwa, przemysłu żywności i napojów, przemysłu techniki i komunikacji oraz energetycznego, starali się wykazać, że jest już wiele dowodów na początek kształtowania się gospodarki niskoemisyjnej i podkreślili znaczenie solidarnego tworzenia nowej gospodarki.

Prezesi oraz kadra kierownicza rozmawiali z szefami rządów, międzynarodowych agencji oraz organizacji społecznych możliwości na temat innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią wszystkim stabilną przyszłość. Przedsiębiorcy wymienili się doświadczeniami i omówili prawdziwie innowacyjne rozwiązania oraz przepisy w celu przyspieszenia ich wdrożenia.

Meksykański minister środowiska i zasobów naturalnych, Juan Rafael Elvira Quesada, wspomniał, że spostrzeżenia i rekomendacje spółek uczestniczących w B4E niewątpliwie przyczynią się do powodzenia negocjacji w Cancun. Powiedział także, że meksykańskie ministerstwo wzmocniło współpracę z różnymi sektorami przemysłu, uczestniczy w programie przewodnictwa ekologicznego oraz umacnia wspólne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. „Coraz częściej firmy wskazują na to, że poprzez walkę ze zmianami klimatu, łagodzenie ich skutków, oczyszczanie wody, można poczynić znaczne oszczędności i sprawić, by biznes był bardziej konkurencyjny”, dodał minister.

„Wiele czołowych firm podjęło już działalność na rzecz zmniejszenia wpływu na klimat”, powiedział James Leape, dyrektor generalny WWF International. „Te przedsiębiorstwa uważają, że korzystne będzie przewodnictwo w działaniach na rzecz klimatu, w celu poprawy efektywności energetycznej ich działań i wykorzystania pojawiających się szans. Jednak, aby przenieść całą gospodarkę na ścieżkę niskoemisyjną, musimy wyrównać światowy poziom przemysłu, a to wymaga wiążącego porozumienia w sprawie klimatu – dlatego Cancun musi być kolejnym krokiem w tym kierunku”.

„Ponieważ zmiany klimatu dotyczą nie tylko kwestii ochrony środowiska, lecz także kwestii związanych z rozwojem w ogóle, należy rozpatrywać je w szerszej perspektywie. B4E odbywa się w czasie wielkich wyzwań i szans dla gospodarki światowej i jestem przekonany, że zobowiązania i propozycje biznesowej społeczności będą dość zachęcające dla negocjatorów z krajów uczestniczących w COP16, aby doprowadzili oni do konkretnych i ambitnych zobowiązań w zakresie zmian klimatu oraz promowania zrównoważonego rozwoju”, powiedział Omar Vidal, dyrektor generalny WWF w Meksyku.

źródło: United Nations Environment Programme
www.unep.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej