więcej


Zielona gospodarka

Środowisko finansuje usuwanie skutków powodzi - pomoc dla Śląska i Małopolski łącznie do 20 mln zł (10360)

2010-05-23

Drukuj

Skrócone procedury i ułatwienia we wnioskowaniu o dotacje na likwidacje szkód powodziowych w Małopolsce i na Śląsku, które mogą sięgnąć po 10 mln zł dla każdego z regionów – to reakcja Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i w Katowicach na sytuację powodziową. Na Śląsku możliwe będzie także dofinansowanie wakacji dzieci z terenów objętych powodzią.

Na Śląsku ze środków funduszu pokrywane będą wydatki poniesione na doposażenie służb ratowniczych i usuwanie skutków powodzi od momentu zgłoszenia alarmu powodziowego, a nie (jak w normalnym trybie) od dnia złożenia wniosku.

Dzięki wsparciu finansowemu na bieżąco będzie można kupować konieczne wyposażenie, tj. pompy, pontony czy worki. Celem funduszu jest maksymalne uproszczenie i skrócenie ścieżki dostępu do pomocy kierowanej do służb ratowniczych. – Jeśli potrzeby okażą się większe, ta kwota może wzrosnąć – zapewnia Gabriela Lenartowicz, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

W WFOŚiGW w Katowicach trwa opracowywanie szczegółowych zasad finansowania usuwania skutków szkód powstałych na terenach, na których wystąpiły nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Mogą o nie występować właściciele lub administratorzy urządzeń hydrotechnicznych i ochrony środowiska oraz samorządy na terenach objętych powodzią. Środki te będą mogły być wykorzystane na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem szkód w urządzeniach wodnych i służących ochronie środowiska, a także zniszczeń w środowisku przyrodniczym. Pokrywane będą również koszty działania Wojewody Śląskiego w ramach Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego na doposażenie magazynów przeciwpowodziowych oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej ponoszone przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przygotowany jest także do nadzwyczajnego dofinansowania akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenów objętych powodzią. W ramach profilaktyki zdrowotnej będą one mogły wyjechać do baz wypoczynkowych w bezpiecznych i czystych ekologicznie miejscowościach. Zainteresowanie współpracą przy organizacji tej akcji – podobnie jak w ubiegłym roku dla dzieci z zalanych terenów Podkarpacia – wyraziła już Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP.

W ostatnich latach przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ponad 115 milionów złotych, zakończono w województwie śląskim realizację 284 inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową i usuwaniem skutków powodzi. Z możliwości dofinansowania tych zadań korzystał przede wszystkim Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a także Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz w Krakowie.

W 2009 roku przeprowadzono m.in. regulacje koryt rzek i cieków w powiecie cieszyńskim oraz w Wilamowicach, w Czechowicach-Dziedzicach i w Radlinie, odbudowano wały rzeki Biała w Bielsku-Białej, wyremontowano koryto cieku wraz z nadbudową obwałowań rzeki Wapienica w Czechowicach-Dziedzicach. Zmodernizowano też przepust wałowy na Wiśle, zbudowano zbiorniki retencyjne w powiecie tarnogórskim, Koszęcinie i w Zawierciu – Kromołowie, rozbudowano system pomiarowy w Goczałkowicach, a także zbudowano urządzenia zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Rajczy i Radziechowach w powiecie żywieckim.

W sprzęt ratowniczy doposażono 11 magazynów przeciwpowodziowych w województwie śląskim, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

WFOŚiGW w Katowicach systematycznie wspiera Wojewódzkie Komendy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej dofinansowując zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego podczas akcji ratowniczych na terenach objętych powodziami. Zakupiono dzięki temu np. pompy szlamowe, motopompy pływające, agregaty prądotwórcze, wyciągarki do samochodów maszty oświetleniowe, zestawy ratownictwa technicznego, pontony, łodzie ratownicze, urządzenia do dezynfekcji, specjalistyczną strażacką odzież ochronną.

Co roku na ten cel fundusz przeznacza ok. 12 mln zł. (w 2009 roku dla PSP wydano 9 mln zł, dla OSP – 3 mln zł.) W ciągu ostatnich ośmiu lat strażacy z woj. śląskiego otrzymali z katowickiego Funduszu na doposażenie sprzętu około 68 mln zł. Także w 2010 roku WFOŚiGW planuje dofinansować Śląską Komendę PSP dotacją w wysokości ponad 7 mln zł.

Pomoc tej samej wielkości dla Małopolski uruchomił także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zarząd WFOŚiGW w Krakowie podjął uchwałę w sprawie ustalenia szczególnego trybu i warunków udzielania dotacji dotyczącej likwidacji szkód powodziowych na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dodatkowym środkom możliwe będzie dofinansowanie projektów do 750 tys. zł.

W poniedziałek zbierze się rada nadzorcza funduszu, która będzie również rozważać inne możliwe formy wsparcia oraz, o ile zajdzie taka konieczność, dalsze upraszczanie procedur (więcej informacji będzie dostępnych na: www.wfos.krakow.pl).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 1999-2010 współfinansował kwotą blisko 56 mln zł inwestycje związane z modernizacją i budową wałów przeciwpowodziowych. Dodatkowe 5 mln zł przeznaczył na zakup sprzętu do przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków. Ponadto 4,5 mln zł zostało przeznaczone 25 podmiotom na terenie województwa małopolskiego na usuwanie skutków powodzi z lipca 2001 roku.

– Szybkie uruchomienie środków dla służb ratowniczych i samorządów może przesądzić o skuteczności akcji ratunkowych – podkreśla prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska. – Wkrótce także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może uruchomić dodatkowe pieniądze na konieczne działania antypowodziowe.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej