więcej


Zielona gospodarka

Środki pozyskane ze sprzedaży AAU dofinansują realizację projektów zmniejszających zużycie energii (10170)

2011-04-21

Drukuj
Przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej mają szansę na finansowanie z zysków pochodzących z handlu jednostkami emisji AAU. Do tej pory z tego tytułu Polska zarobiła ponad 80 mln euro. 
18 kwietnia br. Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski zaakceptował listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym. Są one realizowane w ramach programu priorytetowego pn. system zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, które poprawiają efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.

Akceptacja listy rankingowej przez Ministra Środowiska nastąpiła po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Konsultacyjnej (wyrażonej w uchwale nr 6/2011 z 13 kwietnia 2011 r.).

Przypomnijmy, że Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Nadwyżka jednostek AAU jaką posiada Polska jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku, ale także działań na rzecz środowiska.

Kraje uczestniczące w międzynarodowym handlu jednostkami przyznanej emisji gazów cieplarnianych (tzw. AAUs) wybierają strategiczne przedsięwzięcia finansowane w ramach systemu zielonych inwestycji (GIS).

Umowy na sprzedaż AAU są zawierane na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zarobione w ten sposób przez Polskę pieniądze trafiają na wyodrębniony rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Działania były możliwe dzięki ustanowieniu kompleksowego systemu finansowania ochrony środowiska oraz w dalszej kolejności sprawnemu dostosowywaniu naszych krajowych wymogów do prawa unijnego.

Więcej informacji na: www.nfosigw.gov.pl 


Pobierz plik PDF:

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinasowania ze srodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej