więcej


Zielona gospodarka

Spowolnienie wzrostu globalnych emisji CO2 w 2012 r. (16464)

2013-11-16

Drukuj

emisja1-sxcTempo wzrostu globalnych emisji dwutlenku węgla w 2012 roku nieznacznie zwolniło przy jednoczesnym wzroście gospodarczym – to główne wnioski nowej analizy JRC i Holenderskiej Agencji ds. Ocen Środowiskowych, opublikowanej 31 października br.

Roczny raport "Trendy w światowej emisji CO2" został przygotowany wspólnie przez JRC i Holenderską Agencję ds. Ocen Środowiskowych (Netherlands Environmental Assessment Agency – PBL). Wynika z niego, że światowe emisje CO2 w ubiegłym roku wyniosły 34,5 mld ton, co oznacza wzrost o 1,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jest to o ponad połowę mniejszy wzrost niż wynosi średnia z ostatniej dekady – 2,9 proc. rocznie.

Udział paliw kopalnych w 2012 roku wzrósł o 2,2 proc. dla gazu ziemnego (Stany Zjednoczone są obecnie największym na świecie producentem), 0,9 proc. dla produktów naftowych i 0,6 proc. dla węgla (Chiny są jego największym konsumentem) w porównaniu do 2011. W Europie zużycie węgla wzrosło o 3 proc. (głównie w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech). Według autorów może to oznaczać, że węgiel o stosunkowo niskich cenach (zwłaszcza z taniego importu amerykańskich węgla) oddala wprowadzanie OZE oraz kompensuje spadek udziału energii jądrowej.

Emisje w Chinach wzrosły o 3,0 proc. do 9,9 mld ton (29 proc. globalnych emisji) – niewiele w porównaniu ze średnim tempem 10 proc. rocznie w ciągu ostatniej dekady. W Stanach zanotowano spadek o 4 proc. do 5,2 mld ton (19 proc. globalnych emisji), najniższy poziom emisji w tym kraju od 1993 roku. W Unii Europejskiej (11 proc. globalnych emisji), gdzie spowolnienie gospodarcze jest nadal odczuwalne, emisje spadły o 1,6 proc. Sektorem o największym udziale w światowych emisjach (90 proc.) było spalanie paliw kopalnych związane z produkcją energii elektrycznej.

Spowolnienie wzrostu emisji nastąpiło równocześnie ze wzrostem światowej gospodarki o 3,5 proc. Ten trend jest wynikiem zmniejszenia wykorzystania paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł i oszczędności energii – uważają autorzy raportu. Chiny zaczęły przechodzić na elektrownie wodne, a Stany Zjednoczone na gaz łupkowy. Udział odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej i biopaliw) w globalnym mixie od 1992 roku podwajał się przez 15 lat – od 0,5 do 1,1 proc. Od tego czasu jej udział podwoił się ponownie w ciągu sześciu lat – do 2,4 proc. w 2012 roku. W następstwie awarii w Fukushimie spadło wykorzystanie energii jądrowej, wzrosła również światowa moc elektrowni wodnych o 4,3 proc.

Światowa produkcja dwutlenku węgla jest nadal ogromna. W maju tego roku jego stężenie w atmosferze przekroczyło 400 ppm. Po raz pierwszy, odkąd człowiek pojawił się na Ziemi. Jeśli chcemy powstrzymać nieodwracalne skutki zmian klimatycznych, globalna temperatura nie może wzrosnąć więcej niż o 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Jest to możliwe, jeśli całkowita emisja CO2 pomiędzy 2000 a 2050 rokiem nie przekroczy 1-1,5 bilionów ton, choć od 2000 roku już zostało wyemitowane ok. 466 mld ton. To z kolei zależy ok kilku warunków:

  1. Chiny osiągną swój cel maksymalnego poziomu zużycia energii w 2015 roku i zwiększenia udziału gazu (w tym ziemnego) do 10 proc. do 2020 r.
  2. Stany Zjednoczone nadal będą zmieniać swój energy mix w kierunku większego udziału gazu i energii odnawialnej
  3. państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodzą się na przywróceniu efektywności systemu handlu Emisjami (EU ETS).

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency –  IEA), by zatrzymać się na granicy 2°C, poziom emisji musi zostać ograniczony do około 44 mld ton ekwiwalentu CO2 do 2020 roku. Tymczasem świat jest na drodze do średniego przyrostu temperatury między 3,6 a 5,3°C. "Związane z energią globalne emisje gazów cieplarnianych w 2020 roku wyniosą prawie 4 mld ton więcej niż poziom zgodny z osiągnięciem celu 2 stopni, co podkreśla skalę wyzwań wciąż stojących przed nami w tej dekadzie" – podkreśla agencja.

Olga Bakanowska,
ChronmyKlimat.pl

na podstawie: www.jrc.ec.europa.eu, timesofindia.indiatimes.com

fot.

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

www.sxc.hu

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej