więcej


Zielona gospodarka

Spadkowa korekta cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w lipcu (14649)

2012-08-07

Drukuj

Pomimo że pierwszy tydzień lipca rozpoczął się od nieznacznych wzrostów średnich cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynkach spotowych, przez pozostałą część miesiąca obserwowaliśmy skokową deprecjację ich wartości. Spadkowa korekta była efektem rosnącej nadpodaży uprawnień na rynku oraz odłożenia w czasie przez Komisję Europejską decyzji o rozwiązaniu problemu nadwyżki.

Przy współczynniku zmienności na poziomie 7,25 proc. dla jednostek EUA oraz 14,64 proc. dla jednostek CER, na przestrzeni miesiąca uprawnienia straciły na wartości odpowiednio 21 proc. oraz 37 proc. Łącznie na rynkach spotowych w lipcu przehandlowano 3 mln EUA oraz 1,47 mln CER. Zdecydowanie większe wolumeny zostały osiągane na londyńskiej giełdzie ICE, gdzie poprzez grudniowe kontrakty terminowe sprzedano łącznie 333,9 mln EUA oraz 73,8 mln CER, co jest wynikiem lepszym o odpowiednio 13 proc. i 14,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Pierwszym z bodźców mających wpływ na spadek wartości uprawnień było, jak co miesiąc, ogłoszenie raportu ze sprzedaży jednostek pochodzących z NER300. Dwa dni po opublikowaniu raportu wartość jednostek spadła o około 3 proc. Dotychczas na rynek wprowadzono 141,6 mln uprawnień, uzyskując przychód 1,13 mld EUR. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, do końca 2012 r. ma zostać wprowadzone 300 mln, co dalej będzie negatywnie wpływać na wycenę EUA.

Ponadto Komisja Europejska upubliczniła także terminarz najbliższych aukcji uprawnień. Z komunikatu wynika, iż będą się one odbywać przez dwa następne miesiące w każdy poniedziałek i wtorek na giełdzie EEX oraz środę, czwartek i piątek na ICE, a dzienny wolumen wyniesie 500 tysięcy jednostek. Konsekwencją skutecznej realizacji planu wyprzedaży jest sygnał dla inwestorów, iż w przyszłości wartość uprawnień może ulec kolejnym obniżkom.

Na spadek zaufania inwestorów do rynku, a tym samym na obniżenie cen miała także wpływ informacja o wyniku rozmów prowadzonych przez komisję Europejską 25 lipca 2012 na temat działań mających na celu poprawę systemu EU ETS. Rynek nie doczekał się konkretnej decyzji odnośnie redukcji liczby jednostek lub odłożenia w czasie pierwszych aukcji uprawnień w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowym czynnikiem prospadkowym nie tylko na rynkach finansowych, ale także na rynku handlu emisjami jest pogarszająca się sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej. W ostatnim czasie uwaga świata finansowego skupia się głównie na wspieraniu upadających gospodarek państwowych, których grono niedawno powiększyło się o Hiszpanię. Problemy finansowe kolejnych europejskich państw odsuwające na drugi plan zagadnienia związane z ochroną klimatu.

Kształtowanie się cen w najbliższym czasie będzie zależeć głównie od reakcji Komisji Europejskiej. Bez radykalnej interwencji w sprawie nadwyżki uprawnień wprowadzonych do obrotu należy spodziewać się kontynuacji trendu spadkowego a także przebicia obowiązującego poziomu wsparcia: 6,17 EUR. Cena szarych jednostek CER jest obecnie na rekordowo niskim poziomie (2,80 EUR) i nic nie wskazuje, by ta sytuacja miała się zmienić. Znaczna nadpodaż oraz brak możliwości ich wykorzystania po 2012 r. pozwala przypuszczać, że wraz ze upływem czasu ich wartość będzie nadal malała.

 

Autorem komentarza jest dr Juliusz Preś, członek zarządu Domu Maklerskiego Consus SA. 

 
źródło: Consus
www.consus.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej