więcej


Zielona gospodarka

Skontrolowali składowiska. Jakie są efekty? (21061)

2019-11-29

Drukuj
galeria

W tym roku skontrolowaliśmy niemal 2,7 tys. obiektów, w których są składowane odpady. Stwierdziliśmy około 1,8 tys. nieprawidłowości - poinformował komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Kontrole zostały zintensyfikowane po pożarach z 2018 r.

Z danych przekazanych przez Komendę Główną PSP wynika, że w 2018 roku strażacy w całej Polsce wyjeżdżali 270 razy do pożarów różnych miejsc gromadzenia odpadów; w tym roku takich zdarzeń - do października włącznie - było ponad 150.

- Są to z reguły akcje długotrwałe, gdzie gaszenie trwa nawet kilka tygodni. Takie działania wymagają zgromadzenia dużej ilości sił i środków. Przy większych zdarzeniach uczestniczy w nich nawet 150 strażaków, a koszty działania są bardzo wysokie - powiedział komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Dlatego PSP po pożarach z 2018 roku zwiększyła liczbę kontroli. W tym roku - do 30 września 2019 - strażacy skontrolowali niemal 2,7 tys. obiektów, w których są składowane odpady, i stwierdzili około 1,8 tys. nieprawidłowości. Dla porównania: w latach 2014-2018 skontrolowano 3190 takich miejsc i stwierdzono ponad 7 tys. nieprawidłowości.

Przeczytaj: Wracają pożary na składowiskach odpadów. Przez upały?

- To bardzo dużo, dlatego zostały zmienione przepisy dotyczące gospodarowania odpadami również w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Od momentu wejścia w życie tych przepisów komendy powiatowe i miejskie wydały ogółem 5909 postanowień w przedmiocie uzgadniania warunków ochrony przeciwpożarowej zawieranych w operatach przeciwpożarowych - zaznaczył komendant główny PSP.

Szef PSP dodał, że zgodnie z przepisami składowiska odpadów muszą być podzielone na sektory i mieć drożne drogi pożarowe. Muszą też być wyposażone w przeciwpożarowe zbiorniki wodne lub hydranty zewnętrzne.

- Wcześniej bardzo często takie "składowiska" były po prostu górami odpadów o wysokości nawet 6 metrów, a ich powierzchnia często liczona była nawet w hektarach. W chwili pożaru dostęp z zewnątrz był bardzo utrudniony. Obecnie, gdy miejsca składowania odpadów są podzielone na sektory, łatwiej jest nam wejść do środka, gdzie prowadzimy działania gaśnicze połączone z wywozem materiałów palnych - zaznaczył gen. brygadier Leszek Suski. Jego zdaniem, w roku 2019 pożarów jest zdecydowanie mniej dzięki zmianie przepisów

Jak poinformował, miejsca składowania odpadów są kontrolowane również z użyciem dronów.

- Technika zdecydowania nam pomaga, bo możemy zobaczyć z góry, czy materiały te są składowane w sposób bezpieczny - zaznaczył komendant PSP.

Państwowa Straż Pożarna wykonuje rocznie około 39 tys. czynności kontrolnych, które obejmują około 53 tys. różnych obiektów, w tym miejsc magazynowania odpadów i recyklingu. Czynnościami kontrolnymi w całej Polsce zajmuje się około 630 strażaków (z całej liczby ok. 31 tys.) pracujących w służbie rozpoznawania zagrożeń.


Źródło: PAP


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej