więcej


Zielona gospodarka

Scenariusz energetyczny dla Unii Europejskiej zgodny z porozumieniem paryskim (PAC) (21392)

CAN-Europe, European Environmental Bureau
2020-07-02

Drukuj
galeria

Nadzieje na lepszy klimat rosną, gdy europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego opracowują pierwszy w historii scenariusz energetyczny oparty w 100% na energii odnawialnej i zmierzający do zmniejszenia emisji związków węgla o co najmniej 65% do 2030 r. Analiza potwierdza istniejące poszlaki i pokazuje, że Europa może osiągnąć neutralność do 2040 r. i przewodzić reszcie świata w transformacji energetycznej.

Scenariusz 100% energii odnawialnej jest w naszym zasięgu – to rezultat nowej analizy przeprowadzonej przez Climate Action Network (CAN) Europe i European Environmental Bureau (EEB) we współpracy z przedstawicielami branży i badaczami.

Scenariusz ten jest pierwszym opracowanym przez koalicję organizacji społeczeństwa obywatelskiego i powstał w ramach projektu PAC. Dlatego został nazwany scenariuszem PAC. Pokazuje, że Europa może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r. - 10 lat wcześniej niż przewidują przywódcy UE. Aby osiągnąć ten cel, organizacje pozarządowe wzywają decydentów do zmiany inwestycji w kierunku czystych rozwiązań i rozpoczęcia planowania stopniowego wycofywania się z paliw kopalnych z naszego systemu energetycznego.

Badanie pokazuje również, że kluczowe jest teraz zwiększenie energii odnawialnej i efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 65% do 2030 r. Obecny cel UE na 2030 r. jest ustalony na „co najmniej 40%”, ale od decydentów oczekuje się, że opracują nowy cel do końca tego roku.

Od malejącego popytu na węgiel i gaz po rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, wyznaczyliśmy prawdziwie zrównoważoną i spójną wizję europejskiego systemu energetycznego na przyszłość.

Załączony poniżej plik pokazuje:

Kluczowe ustalenia scenariusza PAC
A.     Ile energii będzie potrzebować Europa w nadchodzących dziesięcioleciach?
B.     Jaki rodzaj energii? Ile energii elektrycznej zużyjemy do 2040 roku? Co przewiduje scenariusz PAC dla transportu, zwłaszcza lotnictwa? Co przewiduje scenariusz wykorzystania wodoru?
C.     Jak ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 ° C? Działania ambitne i natychmiastowe.
D.     Jakie technologie są potrzebne, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
E.     Jaka jest rola obywateli we wdrożeniu takiego scenariusza?

PLANOWANIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ W EUROPIE
Jakie ważne wydarzenia zajdą w planowaniu infrastruktury energetycznej w Europie? Jak scenariusz PAC wpłynie na planowanie infrastruktury energetycznej? Jak daleko od siebie są ustalenia scenariusza PAC w porównaniu z oficjalnymi scenariuszami UE?

KOSZTY
Ile kosztuje wdrożenie scenariusza PAC? Kto za to zapłaci?

POBIERZ BRIEFING NA TEMAT WYNIKÓW SCENARIUSZA PAC

PELNY OPIS SCENARIUSZA PAC

Tło projektu PAC - Co to jest projekt PAC?

Transformacja systemu energetycznego ma wpływ na wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Dodatkowo osobiste zużycie energii i mobilność, zasoby naturalne, krajobraz, flora i fauna również są dotknięte. Celem projektu PAC jest zapewnienie platformy do głębszej wymiany myśli pomiędzy ekspertami społeczeństwa obywatelskiego, przemysłu i środowisk akademickich o systemie energetycznym na przyszłość oraz konsekwencjami naszych wyborów i preferencji. Dzięki intensywnym debatom wszyscy zainteresowani będą mogli zdobyć wiele nowych informacji i poszerzyć swoją wiedzę.

Jedną z ambicji projektu PAC było dostarczenie fabuły opracowanej przez szeroką koalicję organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako wkład w dyskusję na temat pożądanego przyszłego systemu energetycznego. Projekt PAC realizowany przez Climate Action Network (CAN) Europa i European Environmental Bureau (EEB), wraz z ich siecią członkowską, dostarczył cały scenariusz ilościowy. W proces tworzenia scenariuszy zaangażowanych było około 150 różnych interesariuszy, czy to poprzez udział warsztatach lub poprzez dwustronną wymianę informacji.

Ponadto seria warsztatów wymiany wiedzy pomiędzy modelarzami, zorganizowanych przez Inicjatywę Renewables Grid, służyła jako platforma omówienia stojących przed nimi wyzwań i możliwych rozwiązań.

Kto jest zaangażowany w ten projekt?

Konsorcjum PAC składa się z Climate Action Network (CAN) Europe (+170 organizacji pozarządowych, członków w całej Europie), European Environmental Bureau (EEB - 160 członków, organizacji pozarządowych w całej Europie), Renewables Grid Initiative (RGI - 12 organizacji pozarządowych i 10 operatorów systemów przesyłowych) i REN21 (80 członków o międzynarodowym charakterze ze strony społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego i badań naukowych, rządów, przemysłu i organizacji międzyrządowych). Scenariusz PAC został opracowany przez CAN-Europe i EEB, czerpiąc ze specjalistycznej wiedzy szerokiej sieci członków społeczeństwa obywatelskiego.

Climate Action Network (CAN) Europa jest wiodącą koalicją organizacji pozarządowych w Europie, która walczy z niebezpieczną zmianą klimatu. Przy ponad 170 organizacjach członkowskich działających w 38 krajach europejskich, CAN Europe reprezentuje ponad 1500 organizacji pozarządowych i ponad 47 milionów obywateli, promując zrównoważone polityki klimatyczne, energetyczne i rozwojowe w całej Europie. www.caneurope.org

European Environmental Bureau (EEB) jest największą siecią obywatelskich organizacji zajmujących się ochroną środowiska w Europie. Obecnie składa się z około 160 organizacji członkowskich z ponad 30 krajów, w tym z rosnącą liczbą sieci europejskich, i reprezentuje około 30 milionów indywidualnych członków i sympatyków. www.eeb.org

Źródło: CAN-Europe oraz EEB. Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej