więcej


Zielona gospodarka

Rząd przyjął mapę drogową gospodarki o obiegu zamkniętym (20957)

2019-09-13

Drukuj
galeria

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest racjonalna, niskoemisyjna, innowacyjna i konkurencyjna - wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Przyjęta przez rząd "mapa drogowa GOZ", to drogowskaz dla rozwoju tego systemu gospodarki w Polsce wskazujący konkretne działania do podjęcia.

"Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną przez ministerstwo przedsiębiorczości i technologii mapę drogową GOZ, która jest drogowskazem dla rozwoju tego systemu gospodarki w Polsce wskazujący konkretne działania do podjęcia" - poinformował w komunikacie resort.

Wskazano, że podstawą koncepcji GOZ jest założenie, że wszystkie elementy łańcucha produkcyjnego produkty, materiały oraz surowce pozostają w obiegu tak długo, jak jest to możliwe. Natomiast wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum.

"Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga podejmowania odpowiednich działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów i ich zagospodarowanie" - podkreśliła, cytowana w komunikacie minister Jadwiga Emilewicz. Dodała, że realizacja koncepcji GOZ nie jest możliwa bez innowacji organizacyjnych, procesowych i produktowych.

Jak wskazała, choć w teorii wydaje się to skomplikowane, to w praktyce już się dzieje. "To, co do tej pory robiliśmy pod hasłem zielonej gospodarki czy też zrównoważonego rozwoju, to właśnie zamykanie obiegu, to m.in. korzystanie z energii słonecznej, biodegradowalne naczynia, ograniczenie opakowań, korzystanie z wielorazowych toreb, odzyskiwanie surowców wtórnych" - wyjaśniła.

Resort wskazał, że do priorytetów Polski w ramach GOZ należą: innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem a sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie nowatorskich rozwiązań w gospodarce, stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne, na którym łatwiejszy byłby ich przepływ, zapewnienie wysokiej jakości surowców wtórnych, które wynikają ze zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz rozwój sektora usług.

W komunikacie czytamy również, że projekt dokumentu jest wynikiem prac grup roboczych działających w Zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym oraz szerokich konsultacji publicznych. Jak wskazał wiceminister Marcin Ociepa, wzięło w nich udział ponad 200 partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. "Ich wysiłek pozwolił na szczegółowe przeanalizowanie projektu i doprecyzowanie wskazanych w nim priorytetów, a także konkretnych działań" - powiedział.

Dodał, że "mapa drogowa GOZ" to dokument zawierający zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego. "Proponowane działania dotyczą przede wszystkim prac analityczno-koncepcyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz koordynacyjnych w obszarach znajdujących się we właściwości poszczególnych resortów" - wyjaśnił.

"Mapa Drogowa GOZ jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - czytamy w komunikacie. 

 

Źródło: PAP


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej