więcej


Zielona gospodarka

RWE Stoen Operator zamontuje w Warszawie 100 000 inteligentnych liczników (17766)

2014-10-10

Drukuj
galeria

RWE press

RWE Stoen Operator zamontuje 100 000 inteligentnych liczników na Pradze Południe w Warszawie. Instalacje inteligentnych liczników będą realizowane w ramach programu „Realny Wymiar Energii”. Montaż urządzeń na Pradze Południe potrwa do końca 2015 roku. Wartość inwestycji to 65 mln PLN.

RWE Stoen Operator rozpoczął program „Realny Wymiar Energii”, który jest kolejnym etapem transformacji warszawskiej sieci elektroenergetycznej w kierunku inteligentnych sieci energetycznych (ISE). Pierwsza faza projektu zakłada wymianę 100 tys. liczników na inteligentne na terenie warszawskiej Pragi Południe. Montaże rozpoczęły się pod koniec września i potrwają do grudnia 2015 roku.

Wymiana liczników zostanie przeprowadzona w związku ze zobowiązaniem Polski do 20% wzrostu efektywności energetycznej w ramach unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Jednym z istotnych elementów realizacji tego celu jest wprowadzenie inteligentnych liczników u co najmniej 80% odbiorców energii do 2020 roku. Wartość inwestycji przewidzianych do końca 2015 r. w ramach projektu „Realny Wymiar Energii” to 65 mln złotych.

Instalacje inteligentnych liczników stanowią część planu inwestycyjnego spółki o wartości 1 641,5 mln zł, który będzie realizowany w latach 2014-2019. Inwestycje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii w obliczu prognozowanego zwiększonego zapotrzebowania na moc w Warszawie.

- Start projektu Realny Wymiar Energii oznacza początek rewolucji Smart na terenie warszawskiej sieci elektroenergetycznej. Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania umożliwi optymalizację procesu zarządzania siecią dystrybucyjną, wpłynie także na zwiększenia poziomu efektywności energetycznej – mówi Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu RWE Stoen Operator. – To impuls do transformacji Warszawy w miasto przyszłości, której Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne są fundamentem – dodaje.

Inteligentne liczniki - szansą dla prosumentów

Inteligentny licznik stanowi ważny element systemu inteligentnego opomiarowania, na który składają się także koncentratory w stacjach średniego napięcia, modemy i routery komunikacyjne do transmisji danych oraz dedykowany system informatyczny. Inteligentne liczniki pozwolą monitorować ciągłość dostaw energii oraz zdalnie wznawiać zasilanie. Już wkrótce umożliwią rezygnację z prognoz zużycia energii elektrycznej i rozliczanie w oparciu o rzeczywiste pomiary. W przyszłości dzięki produktom i taryfom wprowadzanym przez sprzedawców energii elektrycznej będzie możliwy dobór optymalnego rozwiązania dopasowanego do stylu życia użytkowników. Inteligentne sieci to również szansa dla prosumentów – osób, które same chcą produkować energię – ponieważ możliwe stanie się dokładne rozliczenie wytworzonej w niej energii.

- Dzięki wymianie liczników na inteligentne klienci będą mogli na podstawie danych pomiarowych z licznika lepiej zarządzać swoim zużyciem energii elektrycznej, a w efekcie zmniejszać jej koszty. Z punktu widzenia klienta najważniejsze jest to, że zmiana licznika na inteligentny nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami jego wymiany i użytkowania. Nie wymaga też podpisywania nowej umowy ani aneksu – mówi Agnieszka Nosal, Członek Zarządu RWE Stoen Operator ds. inteligentnych sieci.

Przeprowadzone testy instalacji pilotażowych pozwoliły na wybór niezawodnej, sprawdzonej technologii. Transmisja danych w ramach systemu zostanie oparta głównie na istniejącej sieci kablowej niskiego napięcia, tej samej którą dostarczana jest energia elektryczna. Inteligentny licznik będzie przekazywał informacje do zamontowanych w stacjach energetycznych koncentratorów danych.

Chronione dane z liczników

Dane dotyczące zużycia energii będą szyfrowane i udostępnione tylko sprzedawcy energii elektrycznej, z którym Klient ma podpisaną umowę. RWE Stoen Operator dostanie jedynie informacje o tym czy klient pobierał w danym dniu energię. Inteligentne liczniki nie posiadają funkcji pozwalających na bieżący zdalny monitoring poboru energii u Klienta, ani identyfikację poszczególnych urządzeń podłączonych do sieci w jego domu. Dane z licznika nie są przesyłane w czasie rzeczywistym, a z 24 godzinnym opóźnieniem. Ich przechowywanie podlega ochronie – analogicznie jak dane osobowe: bez zgody konsumenta nie będą mogły być udostępniane firmom trzecim.

Sieć RWE Stoen Operator posiada już wiele inteligentnych rozwiązań – między innymi: pełną zdalną kontrolę stacji wysokiego napięcia, technologię światłowodowe do monitoringu temperatury kabli wysokiego napięcia czy inteligentne czujniki na liniach napowietrznych wysokiego napięcia.

Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania na terenie Pragi-Południe poprzedził pionierski, pilotażowy program „Inteligentna Energia RWE”, w ramach którego w wybranych budynkach w centrum Warszawy zainstalowano 600 inteligentnych liczników, a wśród mieszkańców przeprowadzono kampanię edukacyjną na temat potrzeby zmian przyzwyczajeń związanych z energochłonnymi działaniami w domu (pranie, użycie zmywarki, gotowanie wody, itp.) i przesunięciem ich poza godziny największego poboru energii. Analiza zachowań klientów, którzy brali udział w kampanii edukacyjnej i regularnie otrzymywali dane pomiarowe na temat swojego zużycia wykazała, że udało się ograniczyć pobór mocy w szczycie o 2%, jednocześnie zwiększając zużycie wtedy, gdy sieć energetyczna ma znacznie większe rezerwy. Gdyby analogiczna zmiana dokonała się w skali całej Warszawy, oznaczałoby to możliwość redukcji zapotrzebowania na moc o 18 MW oraz redukcję rocznej emisji CO2 o 2600 ton. Natomiast dla całej Polski zakładając zaledwie 1% przesunięcie, wartość redukcji wyniosłaby 250 MW.

Źródło: gramwzielone.pl
www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej