więcej


Zielona gospodarka

Ruszyły konsultacje największego programu w nowej perspektywie 2014-2020 (16121)

2013-09-06

Drukuj

24,158 mld euro, czyli ponad 100 mld zł zostanie przeznaczone w najbliższych latach na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Konferencją w Warszawie, z udziałem wiceministra rozwoju regionalnego Adama Zdziebło, rozpoczęły się konsultacje Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Najwięcej, bo ponad 17,5 mld euro, planujemy przeznaczyć na sektor transportu, czyli na drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Drugi w kolejności będzie sektor środowiska – ponad 3,4 mld euro. Na znaczeniu, w porównaniu do obecnej perspektywy, zyskają energetyka i zdrowie – zapowiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik POIiŚ 2007-2013, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju. W nowym Programie zostanie położony jednak większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą zarówno podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) jak i prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

 Chcemy płynie przejść z jednej perspektywy unijnej do kolejnej. Zależy nam na uniknięciu luki w finansowaniu inwestycji. Dlatego już teraz planowane są przetargi na duże projekty infrastrukturalne, tak żeby rozpocząć ich finansowanie jeszcze w 2014 roku – poinformował wiceminister Adam Zdziebło.

Konsultacje społeczne potrwają do 25 września 2013 r. Uwagi do projektu POIiŚ 2014-2020 można składać wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag (konsultacje.pois.gov.pl). Do udziału zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIiŚ 2014-2020.

Program Infrastruktura i Środowisko będzie przyjmowany przez Radę Ministrów, a następnie przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej.

Dodatkowo planowane są 3 konferencje:

  • 18 września w Poznaniu – hotel Mercury, ul. Roosvelta 20 – konferencja konsultacyjna POIiŚ 2014-2020;
  • 4 października w Krakowie – spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne;
  • 21 października w Łodzi – spotkanie dedykowane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu POIiŚ 2014-2020 (SEA).

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx.

Pobierz plik PDF:
Informacja prasowa – Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej