więcej


Zielona gospodarka

Rola (eko)innowacji w niskoemisyjnej transformacji (15241)

2013-01-10

Drukuj

okladki np2050 3"Do światowej czołówki można dołączyć tylko stając z nią w szranki. Polska może dziś postawić na ekoinnowacje i dołączyć do rywalizacji o efektywne wykorzystanie zasobów. Może też obserwować niskoemisyjny wyścig z boku – ryzykuje jednak utkwienie w szarej końcówce peletonu gospodarczych średniaków i przegapienie momentu na skrócenie dystansu do globalnych liderów" – twierdzą autorzy trzeciej z serii publikacji, przygotowanych w ramach projektu Niskoemisyjna Polska 2050.

Autorzy publikacji przedstawiają też mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju ekoinnowacji w Polsce. Szanse widzą w m.in.:

  • nowych wymaganiach stawianych przez coraz bardziej doskonalone oraz coraz bardziej restrykcyjne prawo ochrony środowiska;
  • nowej perspektywa finansowana UE 2014-2020 z naciskiem na innowacyjność, gospodarkę niskowęglową, zrównoważony rozwój;
  • niskiej efektywności energetycznej i produktywności zasobów pozwalające na skokowe efekty wdrażania ekoinnowacji (np. konieczność zmiany modelu energetyki z dominacji wielkiej systemowej na rozproszoną);
  • dostrzeganie znaczącego potencjału na rozwój produktów i usług ekoinnowacyjnych w Polsce przez kapitał zagraniczny.

Według autorów publikacji stojące dziś przed Polską wyzwanie niskoemisyjnej transformacji gospodarki wymaga długoterminowych zmian w sposobach krajowej produkcji i konsumpcji. "Konieczne będzie wdrożenie na szeroką skalę nowych rozwiązań poprawiających efektywność wykorzystania energii oraz innych zasobów naturalnych i obniżających emisję gazów cieplarnianych. Nie muszą one polegać na wprowadzaniu do użytku nowych technologii. Na drodze ku spełnieniu celów redukcyjnych istotne będą również zmiany organizacyjne, odejście od nieefektywnych praktyk użytkowania dostępnych zasobów i przyjęcie nowych, pozwalających na ich pełniejsze wykorzystanie z korzyścią dla producentów i konsumentów. Wraz z postępowaniem zmian klimatycznych niezbędna okaże się również zdolność do zwiększenia odporności oraz adaptacji do nowych warunków przy możliwie niskich kosztach dostosowania" – piszą twórcy publikacji.

W kolejnych rozdziałach publikacji opisane zostały możliwości rozwojowe stwarzane przez umiejętne wspieranie przez politykę publiczną niskoemisyjnych innowacji. Według autów mogą one istotnie obniżyć koszty odejścia od obecnego wysokoemisyjnego modelu wzrostu oraz odegrać rolę bodźca modernizacyjnego pozwalającego Polsce na uniknięcie stagnacji zagrażającej wszystkim państwom utrzymującym odtwórczy modelu rozwoju.

"Atrakcyjną alternatywą jest dla Polski świadome i zdecydowane postawienie na niskoemisyjną transformację oraz wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków, by wesprzeć polską gospodarkę w nowych obszarach. Polskie firmy mogą bowiem stanąć w szranki z czołówką światową na wielu rozdrobnionych rynkach ekoinnowacyjnych technologii. W przeciwieństwie do najbardziej złożonych technologii energetycznych (elektrownie jądrowe, CCS), na polu energetyki odnawialnej i rozproszonej mamy realne szanse na osiągnięcie sukcesu biorąc pod uwagę zarówno wymagany do tego potencjał, jak i wsparcie w tej chwili udzielane polskim innowatorom ze środków krajowych i unijnych" – twierdzą autorzy dokumentu.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

 

Publikacja powstała w ramach projektu "Niskoemisyjna Polska 2050":
www.niskoemisyjnapolska2050.pl


Dotychczas ukazała się także publikacja pt. "Polska 2050 – na węglowych rozstajach" oraz "Między Północą a Południem – pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050".


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej