więcej


Zielona gospodarka

Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego - list otwarty (21343)

2020-06-01

Drukuj
galeria

Od wielu tygodni przekonujemy się, że pandemia COVID-19 jest wyzwaniem na miarę pokoleń. Wyzwaniem,
które na naszych oczach wpływa na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Obserwujemy,
że konieczne są środki i decyzje, które pomogą w odbiciu gospodarczym w perspektywie krótko- oraz
długoterminowej. Już teraz należy zadbać o to, aby kiedy skończy się kryzys zdrowotny, można było pobudzić
gospodarkę.

My, sygnatariusze poniższego listu uważamy, że inwestycje, które są potrzebne już dziś muszą wiązać się z długofalowymi korzyściami dla społeczeństwa, zarówno ekonomicznymi jak i zdrowotnymi. Niezbędne są działania, które stymulują gospodarkę do dalszego rozwoju w sposób zrównoważony, jednocześnie wzmacniając odporność społeczeństwa.

Takimi działaniami bez wątpienia są inwestycje w efektywność energetyczną budynków, które są kluczowe z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią podstawę dla rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej energetyki. Są motorem dla tworzenia i utrzymania lokalnych miejsc pracy, obniżania rachunków za energię, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza i wypełniania przez Polskę zobowiązań na rzecz efektywności energetycznej, obniżania emisji dwutlenku węgla oraz zwiększania udziału OZE w produkcji energii.

Kompleksowa renowacja energetyczna budynków to rezerwuar miejsc pracy, który może stać się istotnym kołem zamachowym gospodarki. Według Instytutu Badań Strukturalnych (IBS), przyspieszenie termomodernizacji w Polsce mogłoby przyczynić się do utworzenia dodatkowych, bezpośrednich 100 tys. miejsc pracy i do średniego spadku stopy bezrobocia o ok. 0,4% rocznie przez najbliższe lata. Dodatkowo, według innych źródeł, pośrednie i wtórne miejsca pracy związane przez łańcuch dostaw z branżą termomodernizacyjną to kolejne 200 tys. miejsc pracy rocznie w Polsce. Dane te pochodzą jeszcze sprzed pandemii COVID-19 i uważamy, że tym bardziej powinny one zostać obecnie wzięte pod uwagę, kiedy miejsca pracy stają się tematem dominującym w debacie publicznej zaraz obok sytuacji zdrowotnej obywateli.

Poprawa efektywności energetycznej budynków to również droga do niwelacji różnic społecznych i poprawy jakości życia szerszych grup obywateli. Według IBS, w 2016 roku 12,2% mieszkańców Polski było dotkniętych ubóstwem energetycznym. 65% wszystkich ubogich energetycznie gospodarstw domowych, oraz 75% wszystkich ubogich energetycznie osób, zamieszkiwało domy jednorodzinne.

Zdrowie i dobrobyt obywateli są bezsprzecznie sprawami priorytetowymi. W obecnym kryzysie wywołanym wybuchem COVID-19, gdy miliardy ludzi na całym świecie izolują się w domu przez tygodnie - a potencjalnie miesiące - znaczenie dobrze funkcjonujących i komfortowych budynków nigdy nie było lepiej rozumiane. Budynki zawsze były kluczowe dla naszego życia - spędzamy w nich 90% naszego czasu - a obecna sytuacja podkreśliła bardziej niż kiedykolwiek istotną rolę jaką odgrywa ich stan oraz jaki wpływ mają na środowisko, na zużycie energii, na jakość powietrza, którym oddychamy oraz na budżety gospodarstw domowych.

Termomodernizacja budynków powinna znaleźć się w centrum strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa w Polsce. Oprócz wielu korzyści przyspieszonej termomodernizacji przytoczonych powyżej, odegrałaby ważną rolę łagodzenia spowolnienia notowanego przez sektor budownictwa wywołane COVID-19.

Warto podkreślić, że planowane przyspieszenie kompleksowej renowacji energetycznej budynków, tzw. “Fala Renowacji”, jako istotny element wychodzenia z kryzysu, jest obecnie dyskutowane na forum Unii Europejskiej w kontekście propozycji budżetowych i planu odnowy gospodarczej proponowanych przez Komisję Europejską.

Jako wielosektorowa grupa ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej, posiadamy szereg analiz i szacunków dotyczących wpływu kompleksowej renowacji energetycznej na przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Jesteśmy gotowi do dalszego dialogu i dostarczenia dodatkowych informacji.

Sygnatariusze listu:

AERECO

Climate-KIC

Danfoss

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii

Fundacja Poszanowania Energii

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

KNAUF Insulation

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej

Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA

PAROC

Polska Zielona Śieć

Polskie Składy Budowlane

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

ROCKWOOL

Signify

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

URSA

Ruch "Więcej niż Energia"

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

 

List przekazano:

Jadwidze Emilewicz, Minister Rozwoju

Mateuszowi Morawieckiemu, Premierowi Polski

Michałowi Kurtyce - Ministrowi Klimatu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej