więcej


Zielona gospodarka

Rekordowe kredyty EBI na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w 2010 roku (10194)

2011-02-24

Drukuj
W 2010 roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zwiększył wysokość kredytów na projekty w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym do 19 mld EUR (z 16 mld EUR w ubiegłym roku), co stanowi aż 30 proc. jego kredytów w Unii Europejskiej (UE). Stanowi to nowy krok we wspieraniu zrównoważonego rozwoju i zmniejszaniu poziomu emisji dwutlenku węgla w Europie. 
W 2010 roku wysokość wszystkich kredytów przyznanych przez EBI na około 460 dużych projektów wyniosła 72 mld EUR (z czego 63 mld EUR w UE i 9 mld EUR poza UE). Jest to stopniowy powrót do poziomu finansowania z czasu przed kryzysem w miarę dostosowywania się do aktualnej sytuacji gospodarczej.

EBI nadal udzielał znaczącego wsparcia na rzecz odbudowy gospodarczej w Europie – w ciągu ostatnich trzech lat wyasygnował na ten cel dodatkowe 61 mld EUR, czyli o 11 mld EUR więcej niż początkowo zakładano. Głównymi beneficjentami tego wyjątkowego wsparcia były małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które mają szczególnie utrudniony dostęp do finansowania w trudnej sytuacji gospodarczej oraz słabiej rozwinięte regiony w Europie. W ciągu tych trzech lat z kredytów EBI skorzystało około 160 tys. MSP; wsparcie, w drodze finansowania około 430 projektów, otrzymały również słabiej rozwinięte regiony w Europie.

Prezes EBI Philippe Maystadt powiedział: „Spełniliśmy założenia wspierania odbudowy gospodarczej w Europie poprzez finansowanie projektów przyczyniających się do pobudzania wzrostu, innowacji i tworzenia miejsc pracy; jesteśmy bardzo dumni z rekordowej wysokości kredytów na rzecz projektów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Motywem wszystkich naszych działań jest budowanie lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości”.

Kredyty na rzecz projektów przeciwdziałania zmianom klimatycznym są przeznaczone głównie na projekty w zakresie energii (energii odnawialnej i efektywności energetycznej) i zrównoważonego transportu.

Bankowi udało się zwiększyć udział kredytów na rzecz energii odnawialnej i efektywności energetycznej. W 2010 roku na projekty w zakresie energii odnawialnej przeznaczono kredyty w wysokości ponad 6 mld EUR, a na projekty w dziedzinie efektywności energetycznej – przeszło 2 mld EUR. Ważnym bodźcem do inwestycji w tych dziedzinach okazały się krajowe plany działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; wsparcia udzielono wszystkim trzem rodzajom wschodzących technologii (wiatrowej, słonecznej i biomasy). Jeżeli chodzi o sektor transportu, EBI odgrywa wiodącą rolę we wspieraniu rozwoju pojazdów elektrycznych.

W 2010 roku bank wyasygnował 2 mld EUR na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w krajach poza UE. W ciągu następnych trzech lat znacząco zwiększy się wsparcie dla projektów zrównoważonej energii w tych krajach, między innymi dzięki zwiększeniu, o 1, 5 mld EUR, wkładu na rzecz Instrumentu Zrównoważonej Energii, którego łączny budżet wyniesie 4, 5 mld EUR. To, oraz proponowany pakiet w wysokości 2 mld EUR na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym (aktualnie rozpatrywany przez Parlament Europejski i Radę), umożliwi bankowi pomaganie UE w realizacji założeń przeciwdziałania zmianom klimatycznym poza Europą.

W przyszłości EBI będzie pomagać w realizacji strategii Europa 2020, założeń unijnego planu działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i celów polityki zagranicznej UE. Bank będzie nadal udzielać kredytów długoterminowych i zapewniać techniczną wiedzę fachową oraz pracować, wraz z Komisją Europejską, nad rozwojem nowych instrumentów mających na celu zwiększenie zdolności do podejmowania ryzyka przez sektory priorytetowe w rodzaju infrastruktury i MSP.

W 2010 roku bank odnotował rekordowy zysk netto – 2, 1 mld EUR.
 
***

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej udzielającym kredytów długoterminowych. Jego głównym zadaniem jest przyczynianie się do integracji, zrównoważonego rozwoju i spójności gospodarczo-społecznej w państwach członkowskich UE. EBI, oprócz wspierania projektów w państwach członkowskich, przyznaje również kredyty na finansowanie inwestycji w przyszłych państwach członkowskich i krajach partnerskich UE. EBI pozyskuje na rynkach kapitałowych znaczące ilości środków, które następnie odpożycza, na korzystnych warunkach, na projekty przyczyniające się do realizacji celów polityki UE. Jest największym emitentem międzynarodowym; swój stały, wysoki ranking kredytowy zawdzięcza wsparciu ze strony udziałowców, silnej bazie kapitałowej, doskonałej jakości aktywów, konserwatywnemu zarządzaniu ryzykiem i solidnej strategii finansowania.

Projekty przeciwdziałania zmianom klimatycznym to projekty w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, transportu, leśnictwa, innowacji (badań i rozwoju) oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Projekty, aby zostać zakwalifikowane jako projekty przeciwdziałania zmianom klimatycznym, muszą spełniać rygorystyczne kryteria w zakresie wkładu w zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, realizację celów efektywności energetycznej lub sekwestrację dwutlenku węgla. Jedynie najbardziej innowacyjne technologie (np. słoneczna, wiatrowa, biomasy) zasługują na to miano. Za projekty przeciwdziałania zmianom klimatycznym mogą zostać uznane także inne projekty, pod warunkiem, że na adaptację do zmian klimatycznych przeznaczono co najmniej 50 proc. ich łącznych kosztów.źródło: © Unia Europejska, 1995-2011
www.europa.eu
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej