więcej


Zielona gospodarka

Redukcja emisji CO2 to wielomiliardowe oszczędności na zdrowiu (10286)

2010-09-16

Drukuj

forbidden_pollution___sxcWedług najnowszego raportu dwóch organizacji pozarządowych, jeżeli Unia Europejska podniesie swoje cele redukcyjne z obecnych 20 do 30%, na samej opiece zdrowotnej może zaoszczędzić nawet 30,5 mld euro rocznie. Polska mogłaby zyskać 4 mld euro w ciągu roku. Wnioski z dokumentu otwierają nowe spojrzenie na kierunki polityki klimatycznej UE. 

Raport „Działanie teraz dla lepszego zdrowia – cel 30% dla polityki klimatycznej” („Acting now for better health: A 30% target for EU climate policy”) powstał dzięki współpracy dwóch organizacji pozarządowych: Health and Environment Alliance oraz Health Care Without Harm. Stanowi on pierwszą próbę wykazania zależności kosztów leczenia od zmian klimatycznych. Autorzy dokumentu mają nadzieje, że wyniki ich badań skłonią UE do podniesienia swoich celów redukcyjnych z 20 do 30% w 2020 roku.

Opracowanie to obejmuje również dodatkowe korzyści obniżenia poziomu zanieczyszczeń powietrza na ludzkie zdrowie. Raport opisuje różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza: pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, emitowane głównie przez transport i przemysł. Są one związane z emisjami CO2, dlatego ograniczenie emisji dwutlenku węgla oznaczać będzie również mniejsze zanieczyszczenie innymi, szkodliwymi dla systemu oddechowego substancjami.

Autorzy raportu wymieniają wymierne korzyści wprowadzenia nowych celów: zmniejszenie liczby przedwcześnie zmarłych, przypadków chorób serca i płuc, wydłużenie okresu życia, czy mniejsza liczba opuszczonych dni w pracy. Oszczędności w kosztach leczenia, hospitalizacji i konsultacji mogą dać budżetom narodowym zyski w wysokości miliardów euro.

W Polsce średnia długość życia obywateli może wzrosnąć całościowo o 19 tys. lat, liczonych na całą populację. Liczba dni opuszczonych w pracy na zwolnieniu lekarskim zmniejszy się o ok. 400 tys., dni leczenia pacjentów ze wspomaganiem oddychania – o 165 tys. Konsultacji dotyczących astmy i innych chorób układu oddechowego może być mniej nawet o 19 tys.

„To badanie stanowi niezbity dowód, że czystsza energia i czystsze powietrze, osiągnięte dzięki zwiększeniu redukcji krajowych emisji CO2 o 30 proc. do roku 2020, zwróci się dzięki poprawie jakości zdrowia publicznego w całej UE" – uważa prezes Health and Environment Alliance, Genon Jensen. Pani Jensen ma nadzieję, że przedstawione wyniki raportu dadzą niezbędny impuls w ukierunkowaniu globalnych negocjacji klimatycznych. Za miesiąc, 14 października w Luksemburgu odbędzie się sesja przygotowawcza przed COP16 w grudniu. Według autorów raportu będzie to doskonały moment, aby jeszcze przed konferencją klimatyczną w Cancun jednostronnie ogłosić cel 30%.

Według wyliczeń Komisji Europejskiej przejście z 20 do 30% oznaczałoby dodatkowy koszt w wysokości 33 mld euro rocznie do końca 2020 roku. Koszt całkowity tego procesu szacuje się na 81 mld euro rocznie, co stanowi 0,54% PKB Unii Europejskiej.
Jednak zmiany te przyniosłyby ogromne oszczędności krajom Unii, szczególnie ośmiu z nich. Najwięcej mogą zyskać Niemcy, aż 8 mld euro rocznie. Polska byłaby druga w kolejności z zaoszczędzonymi od 1,4 do 4 mld euro w ciągu roku. Duże zyski raport przewiduje również dla Francji, Włoch, Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii – w trzech ostatnich ok. 900 mln euro na rok. Dla całej UE korzyści mogą wynieść od 10 do 30,5 mld euro do 2020 roku. 

Prognozy te nie obejmują nagłego pogorszenia się stanu zdrowia obywateli na skutek nieprzewidzianych katastrof, takich jak ostatnie fale upałów, powodzie, czy epidemie chorób zakaźnych, wywołanych zmianami zachodzącymi w atmosferze. Tak więc może się okazać, że rzeczywiste profity wynikające z łagodzenia zmian klimatycznych mogą być wielokrotnie większe od zakładanych. 

Cele redukcyjne mają być celami wewnętrznymi Unii, a więc powinny dotyczyć jedynie rynków krajowych państw członkowskich i ich wypełnianie nie może się odbywać dzięki zakupowi dodatkowych jednostek z państw ościennych. I jeżeli chcemy czerpać profity z zmian wyższych celów redukcyjnych, należy je wprowadzić niezwłocznie i jednomyślnie. Jednak wiele krajów europejskich, w tym Polska, jest tym planom przeciwnych.

Pełny tekst raportu można pobrać TUTAJ.

 
OB, ChronmyKlimat.pl
na podstawie: www.noharm.org, www.pap.pl, fot. www.sxc.hu

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej