więcej


Zielona gospodarka

Redukcja emisji lekarstwem na kryzys gospodarczy? (13917)

2012-02-01

Drukuj

logo_Koalicja_KlimatycznaNiezbędne z powodu zmian klimatycznych przejście na gospodarkę niskowęglową może być także lekarstwem na spowolnienie gospodarcze – podkreślają ekonomiści. Przyniosłoby znaczne korzyści także Polsce – wskazuje opublikowany 30 stycznia br. przez Komisję Europejską raport nt. skutków podniesienia celu redukcji emisji do 30 proc. do 2020 dla poszczególnych państw członkowskich.

Z najnowszych badań wynika też, że w perspektywie 2030 roku Polska może zredukować emisje gazów cieplarnianych aż o 53 proc., wymagać to jednak będzie skoordynowanych działań w warstwie regulacyjnej, operacyjnej, implementacyjnej i finansowej.

Walka z recesją nie może oznaczać, że działania na rzecz ograniczenia kryzysu energetycznego i klimatycznego odłożone zostaną na później – podkreślali uczestnicy konferencji "Gospodarka niskowęglowa – pomysły na kryzys", zorganizowanej wspólnie 31 stycznia przez Koalicję Klimatyczną, CEE Bankwatch Network, Instytut Badań Strukturalnych i Szkołę Główną Handlową.

Kryzys gospodarczy to okres, kiedy trudniej finansować wiele przedsięwzięć inwestycyjnych. Ale z drugiej strony, kryzys się kiedyś skończy, a tymczasem długookresowe problemy gospodarcze związane m.in. z ograniczonymi zasobami naturalnymi i zmianami klimatycznymi same się nie rozwiążą. Ważne więc, aby w czasie wychodzenia z kryzysu nie zapomnieć o długookresowych problemach – uważa prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC.

Uczestnicy konferencji podkreślali także, że wynikające z redukcji emisji zmniejszenie energochłonności gospodarki obniżyłoby koszty polskich przedsiębiorców, pozwalając im na większe inwestycje i poprawiając ich konkurencyjność na międzynarodowych rynkach. Wyjście z kryzysu wymaga inwestycji przynoszących wzrost i miejsca pracy. Jak wskazuje strategia Europa 2020, szczególna rolę pełnią tu, zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i w Polsce, inwestycje w czyste technologie, przede wszystkim w efektywność energetyczną – podkreśla Jan Nill z Dyrekcji Generalnej ds. Klimatu Komisji Europejskiej.

30 stycznia 2012 roku Komisja Europejska opublikowała długooczekiwany dokument na temat skutków podniesienia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 z 20 do 30 proc dla poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Z raportu zatytułowanego Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions: Member State results1 wynika, że w Polsce zwiększenie unijnego celu redukcyjnego do 30proc. będzie skutkowało zwiększeniem przychodów budżetu Polski ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) o 2,124 mld euro w 2020 r., ograniczeniem wydatków na paliwo o 1200 milionów euro rocznie oraz zaoszczędzeniem do 1,311 miliarda euro rocznie dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza.

Na szczęście coraz więcej osób w naszym kraju zgadza się, że walkę ze zmianami klimatu i kryzysem gospodarczym można połączyć – mówi Zbigniew Karaczun, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspert Koalicji Klimatycznej – Jest coraz więcej dowodów na to, że opóźnianie kluczowych inwestycji w niskoemisyjną gospodarkę i skupienie się na obronie przestarzałego systemu opartego na węglu wpłynie negatywnie na konkurencyjność naszej gospodarki. Tym niemniej, działania na rzecz ochrony klimatu to nie tylko szansa na nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, ale także nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń, u których zaciągamy teraz dług wynikający z nadmiernej konsumpcji powodującej degradacje środowiska i wyczerpywanie zasobów nieodnawialnych.

Koszty i korzyści wynikające z realizacji ambitnych celów redukcyjnych w Polsce przedstawia przygotowany na zamówienie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego oraz WWF Polska przez Instytut Badań Strukturalnych raport pt. Niskoemisyjne dylematy – Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?. Raport wskazuje, że w perspektywie 2030 roku Polska może zredukować emisje gazów cieplarnianych aż o 53 proc. w stosunku do poziomu z roku 1990.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z obecnego poziomu 400 do 210 MtCO2e w roku 2030 jest zadaniem bardzo ambitnym i wymagającym skoordynowanych działań w warstwie regulacyjnej, operacyjnej, implementacyjnej i finansowej – stwierdził w trakcie konferencji Maciej Bukowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych i współtwórca raportu.

Z przedstawionego raportu wynika, że taka redukcja jest osiągalna pod warunkiem zastosowania przez państwo pełnego instrumentarium polityki klimatycznej: wdrożenia ambitnego planu inwestycyjnego w energetyce; podniesieniu efektywności energetycznej gospodarstw domowych; zwiększenia efektywności energetycznej i paliwowej w przedsiębiorstwach; kontroli wzrostu emisji w transporcie, wzrostu racjonalności konsumpcji paliw i energii u odbiorców finalnych oraz przemysłowych stymulowanego narzędziami fiskalnymi.

Konferencja „Gospodarka niskowęglowa – pomysły na kryzys" jest już trzecim spotkaniem z cyklu wydarzeń dot. gospodarki niskowęglowej organizowanych przez Koalicje Klimatyczną. Duża liczba uczestników świadczy o rosnącym przekonaniu o konieczności budowy innowacyjnej gospodarki niskowęglowej, która zwiększy konkurencyjność Polski na rynku międzynarodowym.

Pobierz plik PDF:

Informacja prasowa

 IBS_logo_poziome

Przypisy:

 

źródło: Koalicja Klimatyczna

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej