więcej


Zielona gospodarka

Recykling i paliwa z odpadów a ochrona klimatu (10273)

2010-10-12

Drukuj
Zgodnie z dyrektywą opakowaniową, której terminem wdrożenia w Polsce jest 12 grudnia 2014 r., odzysk ogółem musi stanowić minimum 60%, natomiast recycling 55-80%. Obecnie w Polsce konieczny jest rozwój procesów odzysku i recyclingu opakowań, którego wstępnym etapem jest selektywna zbiórka odpadów.
Recykling pozwala na ograniczenie zużycia energii, wody i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza. Szkło i puszki aluminiowe są materiałami, których recykling można prowadzić nieskończoną ilość razy. Recykling 1 tony szkła ogranicza zużycie energii o 25-32%, wody o 50% i zanieczyszczeń powietrza o 14-20%. W przypadku puszek aluminiowych wartości te wynoszą odpowiednio: 95%, 97% i 95%. Produkcja 1 tony papieru z makulatury wymaga o 75% mniej energii, ogranicza zanieczyszczenia powietrza o 75% i chroni 17 drzew przed wycięciem.

Z powyższych względów konieczna jest promocja selektywnej zbiórki w Polsce. W tym celu został podjęty szereg działań takich jak konferencje, warsztaty odbywające się od października do grudnia 2010 r., audycje radiowe oraz konkursy, w tym „Lider selektywnej zbiórki” dla gmin i szkół. Dzięki konkursom do gospodarstw domowych dotrą materiały promujące selektywną zbiórkę oraz deklaracje przystąpienia do programu selektywnej zbiórki. W konkursie gminnym celem jest wyłonienie najefektywniejszego systemu selektywnej zbiórki w województwie. Program obejmuje trzy województwa: mazowieckie, małopolskie i podkarpackie.

Podczas konferencji poruszono także kwestię mechaniczno-biologicznej produkcji paliwa z odpadów komunalnych. Mechaniczno-biologiczne suszenie (MBS) odpadów w celu produkcji paliwa jest tańszą i lepiej akceptowaną przez społeczeństwo alternatywą w stosunku do spalarni. Instalacja ta stanowi połączenie nowoczesnej kompostowni komorowej z linią sortowniczą. Różnica polega na tym, że w pierwszej kolejności następuje proces kompostowania, a dopiero później wysortowania surowców wtórnych. Celem tej metody jest zagospodarowanie całości otrzymanych odpadów wymieszanych. Dodatkową zaletą systemu jest brak ograniczeń co do kaloryczności przyjmowanych odpadów i ich wilgotności.

Z odpadów otrzymuje się tzw. stabilat, czyli spelletowaną frakcję lekką. Jest on pełnowartościowym paliwem o wysokim stopniu homogenizacji, która sprawia, że jego kaloryczność nie odbiega od średniej. Stabilat składa się w 2/3 z węgla ze źródeł odnawialnych i w 1/3 z produktów węgla kamiennego. Dodatkową zaletą jest łatwość transportu i późniejszej obróbki surowca. W porównaniu do spalarni, koszt utylizacji tony odpadów metodą MBS jest niższy o ok. 50%.

Rynek zbytu dla stabilatu w Polsce tworzą przede wszystkim cementownie i hutnictwo. Paliwa powstające z biomasy umożliwiają przedsiębiorcom spełnienie norm unijnych w zakresie emisji CO2. Sektor energetyczny również jest zobowiązany do spalania odpowiedniej ilości biomasy. Spalanie biomasy pochodzącej z odpadów ogranicza wycinkę lasów i niszczenie bioróżnorodności poprzez uprawę roślin energetycznych.

Katarzyna Choroszewska, ChronmyKlimat.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej