więcej


Zielona gospodarka

Raport UNEP wzywa do większych reform sektora energetycznego i rolnego (10341)

2010-06-08

Drukuj
Sektory energetyczny i rolny wymagają radykalnych reform, jeżeli świat ma stać się naprawdę zrównoważony przestrzega UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych) w nowym raporcie z badań przygotowanym przez Międzynarodowy Panel na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Zasobami i ogłoszonym 2 czerwca w Brukseli, Belgia przez europejskiego komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika i wicedyrektor wykonawczą UNEP Angelę Cropper.
Badania miały na celu identyfikację tych działań, których udział w powstawaniu problemów środowiskowych jest nieproporcjonalny. Panel oparł się na szeroko zakrojonej analizie i przeglądzie odpowiedniej literatury, aby opracować zestaw opartych na osiągnięciach naukowych priorytetów w działaniach proekologicznych.

"Panel przeprowadził przegląd całej dostępnej wiedzy naukowej i wywnioskował, że dwie obszerne dziedziny, które mają nieproporcjonalnie wysoki wpływ na ludzi i systemy podtrzymujące życie na planecie, to energetyka korzystająca z paliw kopalnych i rolnictwo, zwłaszcza hodowle z przeznaczeniem na produkty mięsne i nabiałowe" mówi Achim Steiner, podsekretarz generalny ONZ i dyrektor wykonawczy UNEP.

Według raportu produkcja rolna odpowiada za 70% globalnego zużycia słodkiej wody oraz za 38% całkowitego wykorzystania gruntów. To główna siła napędowa wielu problemów związanych ze środowiskiem, w tym utraty siedlisk, zmian klimatu i zanieczyszczenia. Wykorzystywanie paliw kopalnych również wskazywane jest jako wiodąca przyczyna wielu problemów środowiskowych, a w szczególności zmian klimatu i innych skutków emisji.

"Wpływy związane z tymi branżami raczej nie ulegną zmniejszeniu, tylko zwiększeniu w przyszłości w przypadku scenariusza 'wszystko po staremu'" ostrzega raport.

Raport podważa pogląd, że większa zamożność przekłada się na poprawę stanu środowiska. "W przypadku dwutlenku węgla podwojenie bogactwa prowadzi zwykle do wzrostu presji na środowisko o 60%-80%, a rozwijające się gospodarki wywierają czasami nawet większą" wyjaśnia wiceprzewodniczący panelu, Ernst von Weizsaecker.

"Jeżeli chodzi o żywność, to rosnący dobrobyt powoduje zmiany w diecie w kierunku mięsa i produktów nabiałowych - żywy inwentarz konsumuje obecnie większość światowych upraw, a przez to znaczne ilości słodkiej wody, nawozów i pestycydów wykorzystywanych do produkcji roślinnej" dodaje.

Panel podkreśla, że gospodarstwa domowe są ostatecznie odpowiedzialne za wiele oddziaływań na środowisko. "W większości krajów konsumpcja w gospodarstwach domowych decyduje w 60% lub więcej o wpływie na cykl życia w porównaniu z całkowitą konsumpcją" czytamy w raporcie. "Radykalna poprawa" jest zatem potrzebna w schematach zużywania energii przez gospodarstwa domowe na przykład na ogrzewanie i klimatyzację, gadżety i urządzenia, jak również w sposobach podróżowania ludzi. Co zaś się tyczy żywności raport zaleca większe odejście od białka zwierzęcego w kierunku żywności bardziej opartej na roślinach.

"Zrównoważony rozwój rozpoczyna się poprzez położenie nacisku na te działania, które przynoszą najwięcej dobra w zmniejszaniu szkód wyrządzanych ekosystemom przez człowieka. Pod tym względem raport ten ma ogromne znaczenie dla ustawodawców i przedsiębiorców" zauważa Cropper. "Natomiast w przypadku osób prywatnych podkreśla znaną radę: sam recykling nie wystarczy, trzeba montować energooszczędne systemy ogrzewania i klimatyzacji w domach, wybierać bardziej zrównoważoną dietę i korzystać z transportu publicznego tam, gdzie to możliwe".

Wypowiadając się na temat raportu komisarz Potočnik stwierdził: "Ten raport uświadamia, że to właśnie teraz nadszedł czas, by przejść na zasobooszczędną gospodarkę. To będzie tytaniczny wysiłek, lecz niezbędny dla przyszłego dobrobytu i jakości życia".

"W Europie będzie wymagać on skutecznego dialogu z państwami członkowskimi, w których będzie musiało zapaść wiele rozstrzygających decyzji, zwłaszcza w takich obszarach jak reforma podatków. Nigdy nie odnieślibyśmy sukcesu bez przedsiębiorców u boku, pośród których, mimo wielu doskonałych przykładów, nadal jest zbyt wielu, którzy muszą jeszcze zrozumieć niecierpiącą zwłoki potrzebę zmiany".

Więcej informacji:
Międzynarodowy Panel na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Zasobami: www.unep.fr/scp/rpanel/

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej