więcej


Zielona gospodarka

"Lasy dla ludzi" (13735)

2011-12-19

Drukuj

Rok 2011 został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. Oficjalna uroczystość zamykająca jego obchody odbyła się 13 grudnia w Genewie. W spotkaniu wziął udział Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody. Wydarzenie poprzedziła debata na temat przyszłości Lasów w Europie i Ameryce Północnej.

Podczas debaty poprzedzającej ceremonię zakończenia obchodów Międzynarodowego Roku Lasów 2011 odbyły się prezentacje dotyczące kondycji lasów w Europie i Północnej Ameryce i ich przyszłości. W trakcie spotkania omówiono priorytety w tym zakresie i wyzwania, przed jakimi stoją lasy w tych regionach świata. Poruszono także kwestie pochłaniania przez lasy dwutlenku węgla i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak będą wyglądały lasy w 2030 roku?

Głównym przesłaniem Międzynarodowego Rok Lasów 2011 (ustanowionego w grudniu 2006 r. przez ONZ) były – "Lasy dla ludzi". Miało ono uświadomić, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie. Należy bowiem pamiętać, że lasy dają schronienie 300 milionom ludzi na całym świecie, a ponad 1,6 miliarda ludzi utrzymuje się dzięki ich zasobom. Natomiast w lasach, które pokrywają 31 proc. całkowitej powierzchni ziemi, żyje 80 proc. różnorodnych gatunków wszystkich żywych organizmów.

Przypominamy, że celem Międzynarodowego Roku Lasów 2011 było zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu europejskich lasów, a także uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej

i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług. Wzbogacają one różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają dwutlenek węgla) oraz zapewniają miejsca pracy, a także piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka. MRL miał także zwiększyć atrakcyjność drewna, jako surowca i źródła energii, poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów.

***

Forum Leśne Narodów Zjednoczonych (United Nations Forum on Forests) powstało w 2000 r. i stanowi platformę dla międzynarodowej współpracy i działań krajowych zmierzających do zapobiegania degradacji lasów, redukcji procesu deforestacji oraz zmniejszenia ubóstwa wśród ludności zamieszkującej lasy. Jego zadaniem jest wspieranie zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów.

Więcej informacji o Międzynarodowym Roku Lasów można znaleźć na stronie: www.unece.org/index.php?id=27264 

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej