więcej


Zielona gospodarka

Przyspieszenie w celu zmniejszenia emisji (21219)

2020-03-23

Drukuj
galeria

Szacunki pokazują, że światowa produkcja obuwia osiągnęła 24,2 mld par w 2018 r., co oznacza wzrost o 2,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. To może być dobra wiadomość dla światowej gospodarki, ale to środowisko cierpi z powodu tej masowej produkcji. Projekt LIFE GreenShoes4All mierzy wpływ produktów obuwniczych na środowisko, aby pomóc producentom zmniejszyć ich odpady i emisje.

Tylko w 2016 r. Europejski przemysł obuwniczy wyemitował równowartość około 100 milionów ton CO2 i 500 000 ton odpadów. Ponadto jedna trzecia surowców odrzucanych przez producentów obuwia to polimery, takie jak guma i szkło, które są trudne do recyklingu.  

Jednocześnie wzrost liczby oznakowań ekologicznych i czasami wprowadzające w błąd zielone oświadczenia powodują zamieszanie wśród konsumentów. I choć wielu dzisiejszych producentów obuwia chce wytwarzać ekologiczne produkty, nie wiedzą od czego zacząć z powodu niespójnych standardów.

Zrównoważona metodologia

Rozpoczęty w 2018 r. GreenShoes4All to czteroletni projekt obejmujący organizacje badawcze, centra szkoleniowe, krajowe stowarzyszenia obuwia i producentów obuwia z Belgii, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii.

Partnerstwo opracowuje tak zwaną metodologię śladu środowiskowego produktu (PEF), aby pomóc firmom zmierzyć wpływ swoich produktów na środowisko. Wskaźniki te wspierają jednolity rynek UE dla produktów ekologicznych, analizując wpływ na środowisko w całym łańcuchu dostaw - od wydobycia surowców i produkcji przemysłowej po wykorzystanie produktów i gospodarkę odpadami.

Ponadto w ramach projektu testowane są nowe drogi recyklingu w celu ograniczenia zużycia surowców i odpadów w produkcji. Opracowuje również innowacyjne koncepcje ekoprojektu i ekoprocesy w produkcji obuwia, które mogą być ostatecznie wykorzystane w sektorach odzieżowym i skórzanym.

„Naszym celem jest zmniejszenie problemów i kosztów, jakie napotykają firmy, przechodząc na ekologię, oraz zapewnienie konsumentom solidnego zrozumienia ekologicznych etykiet i warunków”, wyjaśnia Maria José Ferreira z Portugalskiego Centrum Technologii Obuwia (CTCP) - partner w projekcie.

Ostre redukcje

W tym roku zespół ma nadzieję opublikować pierwszy projekt przepisów dotyczących kategorii śladu środowiskowego produktu (PEFRC). Przepisy te ostatecznie pomogą producentom ograniczyć emisje i odpady. W rzeczywistości, stosując standardy opracowane przez GreenShoes4All, emisje gazów cieplarnianych w produkcji nowych butów mogą spaść o 15%, a odpady polimerowe o 70%.

Nowe obecnie opracowywane ścieżki recyklingu i modele biznesowe recyklingu tworzyw sztucznych mogą prowadzić do tworzenia nowych zielonych miejsc pracy, usług i produktów w tym sektorze.

W ramach projektu analizuje się także możliwości wykorzystania nowych technologii cyfrowych, takich jak laser i produkcja przyrostowa w procesie produkcyjnym.

Źródło: www.ec.europa.eu/


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej