więcej


Zielona gospodarka

Przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych (12811)

2011-06-22

Drukuj

samolot4-sxcW dniu 21 czerwca 2011 r. weszła w życie ustawa dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) włączająca do systemu handlu uprawnieniami do emisji operatorów statków powietrznych, którzy wykonują operacje lotnicze kończące się lub rozpoczynające na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Każdy z operatorów spełniający warunki kwalifikowania do systemu, z zachowaniem terminów przewidzianych w ustawie, powinien wypełnić nałożone na niego obowiązki. Wśród najpilniejszych zadań należących do operatora statków powietrznych znajdują się:

1. Złożenie do Ministra Środowiska wniosku o zatwierdzenie planów monitorowania emisji rocznych oraz tonokilometrów zgodnie z art. 88 oraz art. 52 ustawy. Do wniosku należy dołączyć wypełnione formularze, które zostały zamieszczone na stronie Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami (www.kobize.pl)

2. Złożenie do Ministra Środowiska wniosku o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji zgodnie z art. 86 ustawy. Szablon wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Środowiska. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,

3. Złożenie do Ministra Środowiska zweryfikowanego raportu o liczbie tonokilometrów zgodnie z art. 55 ustawy. Raport powinien być sporządzony zgodnie z formularzem dostępnym na stronie Komisji Europejskiej bądź pobranym ze strony Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami,

4. Złożenie do Krajowego ośrodka zweryfikowanego raportu dotyczącego wielkości emisji za rok 2010 zgodnie z art. 87 ustawy. Raport powinien być sporządzony zgodnie z formularzem dostępnym na stronie Komisji Europejskiej bądź pobranym ze strony Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.

Zatwierdzenia wniosków, o których mowa w punktach 1 i 2 dokonuje minister właściwy ds. środowiska. W pozostałych dwóch przypadkach (punkty 3 i 4) dokumenty powinny być zweryfikowane przez uprawniony podmiot, o którym mowa w art. 86, ust 6 ustawy.

źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, fot. www.sxc.hu
www.kashue.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej