więcej


Zielona gospodarka

Producent okien stawia na ekologię (17662)

2014-09-13

Drukuj
galeria

fot. Mikkel Skott Olsen, dyrektor ds. społecznego zaangażowania firmy i PR

Duński producent okien dachowych Velux w ciągu czterech lat o ponad jedną czwartą zmniejszył emisję dwutlenku węgla. Spółka stawia na bezpieczeństwo i ekologię – niemal całe wykorzystywane w produkcji drewno pochodzi ze zrównoważonych zasobów leśnych.

Dla firmy odpowiedzialność społeczna to nie tylko czysto wizerunkowe działania, lecz także etyczne i prospołeczne zasady mówiące o tym, w jaki sposób zarabia się pieniądze. Takie podejście to też szansa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

– 99 procent drewna, którego używamy do produkcji okien pochodzi z zasobów zrównoważonych, czyli jest to drewno z certyfikatami FSC [Forest Stewardship Council] i PEFC [Programme for the Endorsement of Forest Certification]. Staramy się też obniżać koszty energii i zmniejszać nasze oddziaływanie na środowisko poprzez strategię klimatyczną firmy – mówi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Mikkel Skott Olsen, dyrektor ds. społecznego zaangażowania i PR w firmie VELUX.

Certyfikaty, o których mówi Olsen, świadczą m.in. o przestrzeganiu praw pracowników, praw własności ziemi, dbaniu o ludność tubylczą i wycince drzew w zgodzie z międzynarodowymi porozumieniami i normami środowiskowymi. Firmy pozyskujące drewno w zrównoważony sposób muszą m.in. wykazać, że promują odnowę i ochronę terenów leśnych oraz nie zaburzają ich funkcji w przyrodzie.

W ciągu ostatnich czterech lat o jedną czwartą zmalała ilość dwutlenku węgla wyemitowanego przez VELUX ‒ ze 118 tys. ton w 2010 r. do 87 tys. ton w ubiegłym. Celem do 2020 r. pozostaje redukcja emisji o połowę w stosunku do 2009 r., czyli do poziomu 54 tys. ton. Redukcja wynika przede wszystkim ze zmniejszenia zużycia elektryczności przez spółkę. VELUX wyliczył też, że okna dachowe tej spółki w ciągu 40 lat (tyle wynosi ich trwałość) mają dodatni tzw. ślad węglowy. Dzięki oszczędnościom na ogrzewaniu budynków każde okno pozwala zaoszczędzić niemal 500 kg dwutlenku węgla (po wliczeniu emisji związanej z produkcją i transportem).

Poprawiły się też statystyki dotyczące bezpieczeństwa. W porównaniu z 2010 r. o niemal połowę zmalała liczba wypadków przy pracy na stanowiskach produkcyjnych (w 2013 r. wyniosła jedynie 2,4 na milion roboczogodzin), a liczba godzin straconych w wyniku wypadków zmalała z 1,3 na 1000 roboczogodzin w 2010 r. do 0,3 w ubiegłym.

To działania, które VELUX podejmuje w ramach swojej strategii „Model Company”. Od założenia spółki w 1965 r. duński producent chce nie tylko wdrażać szeroko zakrojone projekty z zakresu odpowiedzialności społecznej (CSR – Corporate Social Responsibility), lecz także być wzorem dla innych przedsiębiorstw.

Olsen podkreśla, że dla duńskiego producenta celem jest generowanie zysków poprzez tworzenie produktów użytecznych społeczeństwu i w zgodzie z najwyższymi standardami w stosunku do pracowników, klientów i dostawców.
‒ Firma powinna określić, w jaki sposób chce być społecznie odpowiedzialna. W CSR chodzi nie tylko o to, jak i na co wydajesz pieniądze, lecz przede wszystkim o to, w jaki sposób je zarabiasz. Kluczowe jest więc zdefiniowanie obszarów, na które firma oddziałuje, gdzie istnieją pewne problemy i określenie, czy jako spółka jesteśmy w stanie czerpać korzyści z rozwiązania tych problemów – wyjaśnia Mikkel Skott Olsen.

CSR ma wymiar wizerunkowy, Olsen jednak podkreśla, że to również sposób na osiągnięcie lepszych wyników. Odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa mogą skuteczniej rywalizować z konkurentami, a klienci doceniają tworzone w taki sposób produkty. Mogą one zresztą być tańsze, chociażby poprzez obniżenie kosztów zużycia energii w trakcie ich produkcji.

‒ Okazuje się, że 90 procent naszego czasu spędzamy wewnątrz budynków, z których jedna trzecia nie zapewnia odpowiednich warunków zdrowotnych. Jednocześnie zużywają one 40 procent energii – podaje przykład Olsen. ‒ Wierzę, że działania CSR dają firmom przewagę nad ich konkurencją. Jeśli jesteś w stanie zaproponować rozwiązania problemów społecznych lub odpowiedzieć na społeczne wyzwania, to jest to dobry punkt wyjścia do budowania solidnego biznesu.

 

źródło: Newseria
www.newseria.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej