więcej


Zielona gospodarka

Priorytety Strategii Europa 2020 (10359)

2010-05-24

Drukuj
- 10-letni okres realizacji Strategii Lizbońskiej dobiega końca. Komisja Europejska szykuje już plan działania na kolejne lata, który jest szansą rozwojową dla UE – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska na konferencji poświęconej Strategii Europa 2020. Spotkanie odbyło się 18 maja 2010 r. w Ministerstwie Gospodarki.
Wiceminister Henclewska przedstawiła najważniejsze założenia Strategii Europa 2020. – Priorytetami na najbliższe 10 lat będzie rozwój gospodarki opartej na wiedzy, wspieranie niskoemisyjnych rozwiązań w przemyśle, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz wysoki poziom zatrudnienia wymieniła.

Przypomniała, że Rada Europejska w oparciu o priorytety nowej strategii przyjęła konkluzje, koncentrujące się na realizacji pięciu celów. – Dotyczą one zwiększenia wskaźnika zatrudnienia oraz nakładów na prace badawczo-rozwojowe, sprawnej realizacji pakietu klimatycznego, walki z ubóstwem i rozwoju edukacji powiedziała.

Jak dodała wiceminister Henclewska, realizując cele UE rząd planuje jak najlepiej przygotować strategie rozwoju na poziomie krajowym. Instrumentami będą tzw. inicjatywy przewodnie, w których Komisja Europejska wskazuje działania do realizacji na poziomie unijnym i swoje oczekiwania od krajów członkowskich poinformowała. Wśród siedmiu inicjatyw są m.in. Unia innowacji, Europejska Agenda Cyfrowa, Polityka przemysłowa w dobie globalizacji i Europejski program walki z ubóstwem.

Według wiceszefowej MG, istotnym instrumentem realizacji nowej strategii pozostanie Krajowy Program Reform. – Najważniejsze będzie dokładne określenie najważniejszych barier rozwojowych, stojących przed polską gospodarką oraz możliwości ich usunięcia – podkreśliła wiceminister Henclewska. Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z innymi resortami, do jesieni 2010 r. ma przygotować nową wersję KPR.
 
***

W konferencji Priorytety Strategii „Europa 2020” udział wzięli m.in. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dariusz Szwed, przewodniczący partii Zieloni 2004 oraz Jan Rutkowski, ekonomista Banku Światowego.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej