więcej


Zielona gospodarka

Powstaje Biała Księga Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych (10299)

2010-08-19

Drukuj
Trwają prace nad Białą Księgą Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Jej opracowaniem na zlecenie Ministra Gospodarki zajmuje się SRNPRE - Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, której przewodniczy Jerzy Buzek.
Księga omawiać będzie m.in. stan rynku wewnętrznego, stopień implementacji prawa europejskiego, zakres inwestycji w takich obszarach jak elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, transport, zakres działań legislacyjnych w dziedzinie ochrony klimatu i redukcji emisji dwutlenku węgla, źródła i metody finansowania.

Jak informuje Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji na swej stronie internetowej - nad wypełnieniem treścią zasygnalizowanych w spisie tematów pracuje 17 Grup Roboczych złożonych ze stu kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin nauki, gospodarki i życia społecznego. Dodatkowo Księga jest konsultowana z ponad 90 instytucjami kompetentnymi w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Biała Księga jest jednym z trzech powierzonych Radzie do wykonania dokumentów, pomocnych w sformułowaniu Narodowego Programu Redukcji Emisji. Kilka tygodni temu opublikowany został na stronie SRNPRE pierwszy z nich: Zielona Księga identyfikująca problemy, jakie trzeba będzie w programie przezwyciężyć. Biała (prace potrwają jeszcze kilka miesięcy) omawiać będzie kierunki rozwoju i nowe koncepcje. Trzecim dokumentem (ukończenie prac to pierwsze miesiące przyszłego roku) będzie Mapa Drogowa, która zarysuje harmonogram i przedstawi szczegółową specyfikację działań. Zgodnie z przyjętymi przez Polskę unijnymi zobowiązaniami narodowy program musi być gotowy w 2011 roku.

źródło: PAP – Nauka w Polsce, Waldemar Pławski
www.naukawpolsce.pap.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej