więcej


Zielona gospodarka

Potrzebne są nowe przepisy (10176)

2011-04-05

Drukuj
Unia Europejska musi wprowadzić nowe przepisy w trakcie obecnie trwającej kadencji Komisji Europejskiej, jeżeli chce zrealizować program redukcji krajowych emisji dwutlenku węgla o 80-95% do roku 2050 – ostrzegło Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA). 
Na początku marca Komisja Europejska podała do publicznej wiadomości dokument "Roadmap to a low carbon society" ("Droga ku społeczeństwu niskowęglowemu"), który prezentuje potrzebę stworzenia sektora energetycznego nieopartego na węglu do roku 2050. Jednakże działania w tym obszarze należy podjąć wcześniej, niż mogłoby się to wydawać przywódcom UE.

Ponieważ branża transportowa i rolnicza nadal będą emitowały dwutlenek węgla w roku 2050, sektor energetyczny powinien do tego czasu całkowicie zaprzestać emisji CO2 i dlatego też należy podjąć natychmiastowe kroki zmierzające w tym kierunku – powiedział Christian Kjaer, dyrektor wykonawczy EWEA. Jego komentarz zbiegł się w czasie z debatą z komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard w trakcie corocznego wydarzenia EWEA 2011 w Brukseli.

Jako że elektrownie zasilane paliwami kopalnymi działają przez okres 30 do 45 lat, decyzje inwestycyjne podjęte dziś określą wykorzystywaną przez nas mieszankę energetyczną oraz emisje dwutlenku węgla w roku 2050 – powiedział Kjaer. Oznacza to, że aby uzyskać bezwęglowy sektor energetyczny do roku 2050, teoretycznie, żadne nowe elektrownie emitujące dwutlenek węgla nie powinny powstawać po roku 2015.

W swoim nowym raporcie zatytułowanym "EU Energy Policy to 2050" ("Polityka Energetyczna UE do roku 2050") EWEA sugeruje:
– wprowadzenie wiążącego Standardu Emisji (Emissions Performance Standard [EPS]) w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla z nowych elektrowni od roku 2015, począwszy od 350g/KWh – emisji z elektrowni gazowej – która to wartość będzie zmniejszana wraz z upływem czasu w celu promowania wdrażania udoskonalonych rozwiązań technologicznych
– zmniejszenie emisji poszczególnych europejskich krajów o 30% do roku 2020zamiast obowiązującego dziś celu 20%, co dotyczy również państw nie będących członkami Unii Europejskiej
 – wytyczenie docelowych limitów emisji na rok 2030, 2040 i 2050, dzięki czemu do roku 2050 emisje w sektorze energetycznym zostałyby ograniczone do zera oraz wytyczenie roku 2030, jako daty rozpoczęcia zintensyfikowanego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wyższe docelowe limity emisji pomogłyby także uszczelnić System Handlu Emisjami i uczynić go bardziej wydajnym.

Europa musi opracować nową politykę i wyznaczyć nowe cele po roku 2020, aby osiągnąć ograniczenie emisji o 80-95%, do którego się sama zobowiązała – powiedział Kjaer. EWEA wierzy, że bardziej ambitny cel ograniczenia emisji na rok 2020 wraz z dodatkowymi celami wytyczonymi na lata 2030 i 2040, Standard Emisji i określenie nowego celu dla wykorzystania źródeł energii odnawialnej na rok 2030 mogą stanowić siłę napędową "rewolucji w systemach energetycznych”, którą głowy państw członkowskich Unii Europejskiej uważają za konieczną.

EWEA wierzy, że sama energia wiatrowa może zaspokoić 50% zapotrzebowania energetycznego Unii Europejskiej do roku 2050, podczas gdy pozostałe 50% można pozyskać dzięki wielu innym technologiom pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.


źródło: EWEA 
www.ewea.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej