więcej


Zielona gospodarka

Ponad trzykrotny wzrost obrotów spotowych uprawnieniami do emisji CO2 w październiku (14989)

2012-11-09

Drukuj

Pomimo trzydniowej przerwy w handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, jaką obserwowaliśmy na początku października, miesięczny wolumen sprzedanych jednostek EUA był ponad trzykrotnie większy niż przed miesiącem. Właściciela zmieniło 6,75 mln uprawnień EUA, co jest jednocześnie najlepszym wynikiem od sierpnia zeszłego roku.

Przy współczynniku zmienności na poziomie 2,30 proc. średnie ceny jednostek EUA zmieniały się w przedziale 7,59-8,25 euro. Zdecydowanie dynamiczniej zmieniały się ceny jednostek CER, których współczynnik zmienności ukształtował się na poziomie 28 proc. Na początku miesiąca poziom cenowy uprawnień CER oscylował w przedziale 1,80-1,92 euro by w kolejnych dniach ulec obniżeniu nawet do poziomu 0,88 euro. Przeciwne kierunki zmian cen uprawnień EUA oraz CER skutkowały systematycznie zwiększającym się spreadem cenowym, umożliwiając inwestorom dokonującym wymiany uprawnień uzyskanie przychodu nawet na poziomie 7,03 euro (w końcowych dniach miesiąca).

W minionym miesiącu na zmiany cen miały głównie wpływ informacje dotyczące przyszłego kształtu systemu ETS. W pierwszych dniach miesiąca ceny jednostek ulegały niewielkiej fluktuacji, a jedyny odczuwalny spadek nastąpił po ogłoszeniu raportu dotyczącego sprzedaży jednostek pochodzących z NER300 (10.10.2012 r.). We wrześniu 2012 r. EBI sprzedał 18,850 mln EUA za łączną kwotę 154 132 040 euro. Tym samym został zakończony pierwszy etap projektu, który zakładał sprzedaż 200 mln EUA w ciągu 10 miesięcy. Harmonogram drugiej transzy nie został jeszcze upubliczniony.

W połowie miesiąca obserwowaliśmy gwałtowny wzrost cen uprawnień. Sytuacja ta była efektem między innymi wypowiedzi unijnej komisarz ds. klimatu, Connie Hedegaard, która upatruje w zaostrzonej polityce klimatycznej Unii Europejskiej szansy dla całej gospodarki. Jej zdaniem działania klimatyczne przyczynią się do wzrostu PKB, tworzenia nowych miejsc pracy, a także poprawią bezpieczeństwo energetyczne całej Wspólnoty. Dodatkowym bodźcem podnoszącym wartość uprawnień były spekulacje dotyczące treści dokumentu w sprawie działania EU ETS, który Komisja Europejska planuje opublikować 14 listopada 2012 r. Najważniejszym punktem dokumentu miała być propozycja wycofania nawet 1,2 mld uprawnień z europejskiego rynku carbon. Euforia na rynku nie trwała jednak długo, gdyż podczas oczekiwania na spotkanie unijnych ministrów środowiska, które miało miejsce 25 października, średnie ceny jednostek EUA straciły 7,15 proc.

Dopiero po ogłoszeniu, że na tym spotkaniu osiągnięto porozumienie w sprawie wspólnego stanowiska Unii Europejskiej, które zostanie zaprezentowane na konferencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych (COP 18), ceny uprawnień zyskały na wartości. Ustalenia dotyczyły głównie długości trwania kolejnego okresu Protokołu z Kioto, który zdaniem Wspólnoty Europejskiej powinien wynieść osiem lat.

Również informacja dotycząca projektu zmian w Europejskim Systemie Handlu, który będzie poddany pod obrady państw członkowskich w przyszłym miesiącu, przyczyniła się do wzrostu cen. Plan zakłada zwiększenie celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych w UE po 2020 r., redukcję ilości uprawnień z trzeciej fazy EU ETS, włączenie nowych sektorów w system oraz co najważniejsze wprowadzenie mechanizmu zarządzania ceną EUA poprzez kontrolowanie ilości uprawnień na rynku.

W październiku ważnym wydarzeniem na europejskim rynku handlu emisjami było oświadczenie dyrektora handlowego paryskiej giełdy Bluenext o zakończeniu działalności. Powodem rezygnacji z uczestniczenia w rynku jednego z większych graczy była przegrana w przetargach dotyczących prowadzenia aukcji unijnych uprawnień w trzecim okresie rozliczeniowym. Zgodnie z ogłoszeniem 5 grudnia będzie ostatnim dniem handlowym na paryskiej platformie.

26 października na giełdzie EEX odbyła się pierwsza aukcja uprawnień do emisji CO2 przypadających na trzeci okres rozliczeniowy. Do licytacji przystąpiło 15 firm które łącznie złożyły oferty siedmiokrotnie przewyższające proponowany wolumen. Na aukcji sprzedano 3 mln EUA po cenie 7,54 euro. Na uwagę zasługuje fakt, że osiągnięta cena była niższa od ceny zamknięcia na paryskiej giełdzie Bluenext z dnia poprzedzającego (7,66 euro) oraz z dnia samej aukcji (7,88 euro).

Obecnie ceny uprawnień EUA poruszają się w umiarkowanym trendzie wzrostowym. Gdyby choć część zapowiadanych zmian została wprowadzona w życie w najbliższym okresie, prawdopodobne wydaje się przebicie poziomu oporu wyznaczonego na poziomie 8,50 euro, co w konsekwencji da zielone światło do dalszych wzrostów.

 

źródło: Dom Maklerski Consus S.A.

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej