więcej


Zielona gospodarka

Ponad 567 mln euro na programy Interreg 2021-2027. Propozycja podziału przyjęta (21908)

2021-06-18

Drukuj
galeria

Źródło: Pixabay.com

Rada Ministrów przyjęła dokument "Podział środków na programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski", przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej - poinformowała kancelaria premiera.

Dokument "Podział środków na programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski" zawiera propozycję zasad podziału środków z polityki spójności UE na międzynarodowe programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Łączna alokacja dla naszego kraju na transgraniczne i transnarodowe programy Interreg 2021-2027 wynosi 567,5 mln euro.

Jak napisano we wtorkowym komunikacie KPRM, programy Interreg wspierają integrację społeczności podzielonych granicami państwowymi oraz rozwój społeczno-gospodarczy poprzez wspólne podejmowanie wyzwań.

"Programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski będą finansować projekty przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym w takich dziedzinach jak: współpraca instytucji i obywateli, ochrona środowiska, wsparcie kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, rozwój mobilności, konkurencyjność przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, badania i rozwój, inteligentne specjalizacje, edukacja i bezpieczeństwo (dostępne w niektórych programach Interreg 2021-2027)" - czytamy.

W latach 2021-2027 Polska będzie uczestniczyć w 15 programach Interreg, m.in. Polska-Saksonia, Polska-Słowacja czy Południowy Bałtyk (z udziałem Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy). Budżet przeznaczony na poziomie unijnym na programy Interreg 2021-2027 stanowi 2,4 proc. całego budżetu polityki spójności na lata 2021-2027, tj. wynosi 8,15 mld euro. Z tej puli KE przydziela każdemu państwu środki na współpracę transgraniczną i transnarodową. Podział środków między państwa członkowskie opiera się na kryterium liczby ludności w regionach objętych współpracą. Następnie kraje dzielą środki pomiędzy programy Interreg 2021-2027, w których uczestniczą.

"Łączna alokacja dla Polski na transgraniczne i transnarodowe programy Interreg 2021-2027 wynosi 567,5 mln euro (ceny bieżące), w tym współpraca transgraniczna: 446,8 mln euro i współpraca transnarodowa: 120,7 mln euro" - napisano w komunikacie.

Sposób podziału środków między programy Interreg 2021-2027 został skonsultowany z przedstawicielami samorządów województw - czytamy w informacji KPRM.

Źródło PAP


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej