więcej


Zielona gospodarka

Polskie zielone technologie podbijają Wschód (10285)

2010-09-17

Drukuj
Rozpoczęła się polska ofensywa technologiczna na Wschód: Chiny, Rosja i Tajlandia to strategiczne kierunki, gdzie polskie technologie mogą odnieść sukces – dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska. To kolejny etap projektu GreenEvo, wspierającego ekspansję najlepszych polskich zielonych technologii na światowych rynkach. 
GreenEvo to pierwszy taki projekt prowadzony przez administrację publiczną, Ministerstwo Środowiska, który wspiera polskie szanse na zaistnienie na rynkach zagranicznych z krajowymi technologiami środowiskowymi. Do tej pory wyłoniono w drodze konkursu 13 najbardziej obiecujących technologii, gotowych do ekspansji zagranicznej. Przedsiębiorcy uzbrojeni w fachową wiedzę na temat strategicznych z punktu widzenia Polski kierunków rozwoju zagranicznego ruszają na wschód, w pierwszej kolejności do Chin, Rosji i Tajlandii.

Chiński zielony sen

Aż dziewięć polskich firm - ekologicznych innowatorów wyłonionych przez Ministerstwo Środowiska w projekcie GreenEvo zaprezentowało swoje zielone technologie podczas Expo w Szanghaju.

Kilkudziesięciu partnerów z rynku chińskiego i polskie firmy sektora technologii środowiskowych – tak 6 września wyglądał Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Szanghaju. Laureaci prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii promowali w Chinach nowatorskie rozwiązania z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologii przetwarzania odpadów niebezpiecznych, technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, technologii dla koksownictwa i technologii energooszczędnych.

Przy współpracy z PARP, PAIIZ oraz Konsulatem Polski w Szanghaju zorganizowana została misja gospodarcza w której wzięło udział dziewięciu z trzynastu laureatów Akceleratora: Promar, Wofil, Biogradex, PP-Eko, Neon, Energoinstal, Lediko, Ecotech oraz Asket. Zaprezentowana oferta, z mocno zaakcentowanymi technologiami wspierającymi rozwiązywanie lokalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

Wizyty uczestników GreenEvo w Szanghaju już przynoszą efekty. Firma Ekotech – jeden z laureatów GreenEvo – dzięki pierwszej wizycie ma już swojego agenta na rynku chińskim. Przy okazji kolejnej wizyty przedstawiciele firmy odbyli już spotkania z firmami potencjalnie zainteresowanymi wdrożeniem w Chinach technologii utylizacji niebezpiecznych odpadów. – Spotkania w Pekinie pozwalają liczyć na modelowe pokazy technologii, potem na kontrakt i dobrą współpracę – podkreśla właściciel Ekotech, Marek Bukała. Strona chińska jest bardzo zainteresowana współpracą – dodaje Jan Widera z firmy Energoinstal, kolejnego laureata GreenEvo.

- Dzięki udziałowi w projekcie GreenEvo nasi laureaci mają niepowtarzalną szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów z kluczowymi partnerami na ogromnym i niezwykle chłonnym chińskim rynku – powiedział Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski. – Dla tych firm to może być pierwszy krok na drodze do sukcesu na międzynarodową skalę. W ten sposób Ministerstwo realizuje jeden z najważniejszych celów, jakim jest wsparcie polskiego sektora zielonych technologii – dodaje prof. Kraszewski.

Sesja spotkań bilateralnych poprzedzona była konferencją z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego oraz przedstawiciela chińskiego urzędu ochrony środowiska i szanghajskiego stowarzyszenia nauk środowiskowych Lu Fu Kuan.

- Zainteresowanie polską ofertą przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki GreenEvo polskie technologie zostały zaprezentowane na szczeblu rządowym i największym chińskim partnerom biznesowym, jak Shanghai Electric Group – podkreśla Janusz Zaleski, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Bajkalskie i dalekowschodnie możliwości

Rynek rosyjski jest kolejnym obszarem, gdzie polskie technologie prośrodowiskowe mogą znaleźć swoje miejsce i biznesowy sukces. GreenEvo gościło m.in. w Jekaterinburgu w Uralskiej Izbie Handlowo-Gospodarczej podczas spotkania z udziałem delegacji pod przewodnictwem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z udziałem Pana Bernarda Błaszczyka Podsekretarza Stanu w MŚ.

Minister Błaszczyk odbył także szereg spotkań z przedstawicielami rządu i biznesu Republiki Burjacji, a także z Jurijem Szewieliewym, Ministrem Energetyki i Gospodarki Komunalnej Obwodu Swierdłowskiego. Polska delegacja brała też udział w Bajkalskim Forum Ekonomicznym, gdzie projekt Ministerstwa Środowiska także był prezentowany.

Natomiast 14 września zaczęło się w Bangkoku (Tajlandia) kolejne istotne spotkanie, które może okazać się strategiczną szansą dla polskich zielonych technologii. Na organizowanych już po raz dwudziesty międzynarodowych targach Entech Pollutec Asia wystawiają się laureaci GreenEvo – Wofil, Ecotech, Neon, PP-Eko oraz Lediko.

Celem projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm – uczestników projektu i eksportu polskich technologii prośrodowiskowych. Projekt pomaga w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla technologii zakwalifikowanych do projektu. Firmy uczestniczące w projekcie korzystają z zagranicznych misji handlowych oraz wsparcia organizacyjnego udziału w międzynarodowych targach. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po pierwszych etapach projektu, czyli kompleksowych szkoleniach dla właścicieli technologii i wyłonieniu technologii -laureatów, rozpoczyna się etap ich zagranicznej promocji. GreenEvo przygotował też narzędzie wsparcia dla technologii poszukujących rozwoju na rynkach zagranicznych: są to raporty opracowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska o strategicznych rynkach dla zielonych technologii. Po raz pierwszy zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali GreenEvo połączonej z wręczeniem nagród laureatom już 30 września.

Więcej na temat laureatów konkursu GreenEvo znaleźć można na stronie internetowej www.greenevo.gov.pl
 
***

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Jest on zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, przyjętej na zakończenie szczytu. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska prowadząc projekt w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych. 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej