więcej


Zielona gospodarka

Polskie klimatyczne zazielenianie w Japonii (10251)

2010-11-05

Drukuj
Promocja polskiego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) oraz nowych obszarów współpracy pomiędzy Polską i Japonią w ramach projektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i ochroną środowiska – były głównymi celami wizyty ministra środowiska prof. Andrzeja Kraszewskiego w Tokio. 
Od 29 października do 3 listopada br. delegacja Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której przewodniczył minister Kraszewski prezentowała w Japonii krajowy System Zielonych Inwestycji i możliwość sprzedaży jednostek AAU.

Możliwości współpracy zaprezentowane zostały zarówno podczas indywidualnych spotkań z przedstawicielami biznesu japońskiego i administracji, jak i podczas seminarium promocyjnego zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ambasadą RP w Tokio, w którym udział wzięło ok. 80 partnerów japońskich.

Wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw, wzrost efektywności produkcji energii, wzrost wykorzystania energii odnawialnej oraz technologie czystego węgla stanowiły najczęściej wymieniane potencjalne obszary współpracy.

- Polska ma już pozycję wiarygodnego partnera w transakcjach sprzedaży AAU i dzięki wiarygodnemu systemowi posiada interesującą ofertę dla zainteresowanych zakupem „zazielenianianych” jednostek. Liczę, że prezentacja systemu w Japonii zwiększyła zainteresowanie potencjalnych kontrahentów współpracą z nami - podkreśla minister Kraszewski.

Podczas pobytu w Tokio delegacja odwiedziła również spalarnię odpadów komunalnych dla dzielnicy Meguro oraz nowoczesną spalarnię odpadów medycznych, w których wykorzystywane są technologie firmy Mitsubishi. Podczas tych spotkań zapoznała się ze sposobem utylizacji odpadów w tych zakładach, jak również z polityką zarządzania odpadami w metropolii tokijskiej oraz przedyskutowała możliwości zastosowania niektórych rozwiązań w Polsce.

Po raz pierwszy Polska prezentowała swoją ofertę zazieleniania w Japonii w październiku zeszłego roku podczas seminarium dla japońskich przedsiębiorców i przedstawicieli rządu.

Polska jako sygnatariusz Konwencji klimatycznej ONZ (UNFCCC) oraz Protokołu z Kioto ma nadwyżki uprawnień do emisji CO2 rzędu 500 mln ton. Jest to skutek 30 proc. redukcji emisji wynikający z kosztownej restrukturyzacji gospodarki, przekraczającej limit nałożony Protokołem (6 proc. względem roku 1988).

Od 2009 r. Polska posiada prawo regulujące System Zielonych Inwestycji, mechanizm wykorzystujący przychody z handlu nadwyżką jednostek przyznanej emisji. Pieniądze z transakcji trafiają na wyodrębnione konto operatora Systemu, którym jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Operator w drodze transparentnych konkursów wyłania projekty w ramach czterech programów priorytetowych dofinansujących inwestycje takie, jak: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa biogazowi rolniczych i elektrociepłowni na biomasę oraz rozbudowa sieci energetycznych w celu przyłączenia odnawialnych źródeł energii, budowa biogazowi rolniczych i elektrociepłowni na biomasę, termomodernizacja budynków publicznych. NFOŚiGW to instytucja z ponad dwudziestoletnimi doświadczeniami w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce, operujący rocznie kwotą ponad 5 mld zł (rok 2009).

Do tej pory nasz kraj zawarł 4 transakcje tego typu: 2 z krajami europejskimi (Irlandią i Hiszpanią) za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz 2 z prywatnymi partnerami japońskimi. Dzięki zawartym umowom do Polski trafiło ponad 80 mln euro na „zielone inwestycje”. W czerwcu i lipcu b.r. Operator Systemu GIS ogłosił 4 konkursy na projekty konkurujące o dofinansowanie ze środków pozyskanych z transakcji AAU. 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej