więcej


Zielona gospodarka

Polskie ekotechnologie na trzech kontynentach (10259)

2010-10-27

Drukuj
W październiku, listopadzie i grudniu laureaci GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii i ich technologie prezentowane będą łącznie w 6 krajach na trzech kontynentach. Trasa promocji GreenEvo obejmuje Białoruś, Ukrainę, Indie, Wietnam, Francję, Rosję i Meksyk. Pod skrzydłami Ministerstwa Środowiska jeszcze w tym roku odwiedzą najważniejsze imprezy targowe i konferencje o ochronie środowiska na całym świecie. 
Przygotowując harmonogram strategicznej promocji najbardziej innowacyjnych polskich ekotechnologii za granicą, Ministerstwo Środowisko dokładnie przeanalizowało dane zawarte w opracowanym na potrzeby projektu raporcie „Zielone Technologie – rynki zagraniczne i perspektywy rozwoju polskich firm”. Pod uwagę wzięto zarówno kalendarz najważniejszych światowych wydarzeń z branży środowiskowej, jak i twarde dane na temat perspektyw rozwoju i transferu zielonych technologii na zagranicznych rynkach. Wybrano wydarzenia najlepiej rozpoznawalne i najczęściej wybierane przez dostawców i klientów z rynku środowiskowego. Laureaci zaprezentują się na imprezach o największym zasięgu oraz największej ilość odwiedzających, wystawców i mediów.

12 października laureaci GreenEvo wyruszyli na Białoruś, gdzie ich technologie zaprezentowane zostały podczas Białoruskiego Forum Energetycznego i Ochrony Środowiska. Objęło ono trzy wydarzenia: Energy Expo (związane z zagadnieniami dostarczania energii i jej odnawialnych źródeł, oczyszczania i uzdatniania ścieków oraz kontroli zużycia mediów), Expolight 2010 (sektor systemów świetlnych) oraz Water&Air Technologies 2010 (sektor związany m.in. z oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody pitnej). Na Energy Expo skorzystać mogły w szczególności Asket (energia odnawialna –„ złoty węgiel” czyli ekologiczny brykiet ze słomy i siana), Biogradex, PP Eko i Wofil (oczyszczanie ścieków), Energoinstal (energia z gazowych odpadów produkcyjnych), Neon, Sunex i Watt (kolektory słoneczne), oraz Promar (zdalne zarządzanie zużyciem mediów). Expolight 2010 było doskonałym miejscem do ekspozycji lamp CLEVEO wrocławskiego laureata GreenEvo – firmy Lediko. Water&Air Technologies to dodatkowa szansa na ekspozycję technologii Biogradexu, PP Eko i Wofilu.

Następnym przystankiem na drodze międzynarodowej promocji laureatów GreenEvo będą Indie. Udział w Międzynarodowej Konferencji Energii Odnawialnej w Delhi (DIREC) otworzy laureatom drzwi na ogromny i niezwykle chłonny rynek azjatycki. W dniach 27-29 października polskie firmy wezmą udział nie tylko w seminariach i warsztatach, ale przede wszystkim w bezpośrednich spotkaniach z potencjalnymi klientami. Udział w Delhi zapowiedziało łącznie 9000 delegatów, ponad 250 prelegentów oraz 600 wystawców z ponad 50 krajów świata.

Tuż po zakończeniu konferencji w Delhi laureaci GreenEvo odwiedzą Ukrainę, by zaprezentować swoje innowacje na targach Power&Energy w Kijowie. W zeszłym roku odwiedziło je ponad 2100 osób, z czego prawie połowę stanowili wysoko wykwalifikowani specjaliści i technolodzy z sektora energetycznego. Targi trwać będą od 2 do 4 listopada.

W zaledwie tydzień później GreenEvo poleci do Wietnamu, gdzie w mieście Ho Chi Minh rozpocznie się 2 edycja targów VIETWATER Expo&Forum. Odwiedzi je ponad 5000 ekspertów i specjalistów z sektora oczyszczania wody i ścieków. Spotkanie to jest ogromną szansą wejścia na rynek wietnamski, szczególnie dla Wofilu, Biogradexu i PP Eko związanych z oczyszczaniem ścieków. Problem dostępu do czystej wody jest w Wietnamie niezwykle palący i dotyczy milionów mieszkańców. Rząd wietnamski zamierza do 2020 roku zapewnić dostęp do czystej wody całej populacji z regionów wiejskich. Kraj ten będzie więc musiał zwrócić się w kierunku skutecznych i opłacalnych technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. VIETWATER Expo&Forum potrwa od 12 do 15 listopada.

Pod koniec listopada laureaci GreenEvo wezmą udział w jednej z największych i najważniejszych na świecie imprez branży ochrony środowiska. Targi POLLUTEC w Lyonie (Francja) to ponad 2400 wystawców z całego świata i aż 75 tysięcy odwiedzających, w tym przedsiębiorcy prywatnii i lokalne władze. Odbywają się już po raz 24. Towarzyszyć im będą liczne seminaria, konferencje i pokazy. Targi obejmują m.in. sektory: technologii przeznaczonych do oczyszczania powietrza, systemów monitorująco-analitycznych, energii i jej odnawialnych źródeł oraz oczyszczania ścieków i przetwarzania odpadów. Jest to idealne forum do zaprezentowania trzynastu polskich ambasadorów zielonych technologii wyłonionych przez GreenEvo.

Jednocześnie z targami Pollutec w Lyonie odbywać się będzie Konferencja Klimatyczna ONZ - COP16 w Cancun. Do Meksyku zjadą się przedstawiciele rządów z całego świata, członkowie organizacji pozarządowych, delegaci wyspecjalizowanych agend ONZ i organizacji z nimi powiązanych, a także międzynarodowi obserwatorzy. Podczas konferencji Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski będzie prezentować i promować GreenEvo oraz jego jego laureatów, w szczególności podczas spotkań z przedstawicielami administracyjnymi i prywatnymi przedsiębiorcami z całego świata. Nawiązanie bezpośrednich relacji biznesowych ma służyć rozpoczęciu faktycznego transferu naszych technologii na inne kontynenty.

Te wydarzenia, w których wezmą udział laureaci GreenEvo są dla nich jak bale debiutantów. W najlepiej przez nas skrojonych garniturach, uzbrojeni w wiedzę i nowe umiejętności ruszają na podbój zagranicznych rynków w staregicznych kierunkach. Wiedzą jaka jest ich specyfika, bo dodatkowo przygotowaliśmy dla nich raporty. To szansa do zawarcia nowych kontaktów, które dzięki wsparciu marki GreenEvo i rządowego parasola ułatwia im perspektywiczny rozwój - uzasadnia Agnieszka Kozłowska –Korbicz, koordynatorka GreenEvo z Ministerstwa Środowiska.

Na potrzeby zagranicznego etapu projektu GreenEvo Ministerstwo przygotowało też broszurę prezentującą technologie i dokonania laureatów projektu, przetłumaczoną na język rosyjski i angielski. Będzie ona dystrybuowana do polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie, a wiadomość o 13 laureatach dotrze do instytucji rządowych na strategicznych rynkach zagranicznych. Broszura będzie również kolejnym narzędziem promocji podczas imprez targowych, w których będą uczestniczyć laureaci. Ministerstwo przygotowało ponadto filmy prezentujące zwycięskie firmy i ich technologie. Zostaną one przekazane laureatom z możliwością nieograniczonej dystrybucji, w pięciu wersjach językowych, podobnie jak film ukazujący cele projektu i markę GreenEvo.

Nadrzędnym celem projektu GreenEvo, zainaugurowanego w listopadzie 2009 r., jest promocja Polski jako kraju innowacyjnego i aktywnego w zakresie działań związanych z ochroną środowiska. Spośród 59 zgłoszonych do programu projektów, 29 zdołało zakwalifikować się do udziału w etapie kompleksowego rozwoju, a trzynaście zostało laureatami.

Więcej na temat laureatów konkursu GreenEvo znaleźć można stronie internetowej www.greenevo.gov.pl
 
***

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Jest on zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, przyjętej na zakończenie szczytu. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska prowadząc projekt w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej