więcej


Zielona gospodarka

Polski system zazieleniania na Carbon Expo (10351)

2010-05-28

Drukuj
Czym dla nowoczesnych technologii jest Expo w Szanghaju, tym dla rynku emisji CO2 jest Carbon Expo. W Szanghaju Polska zaprezentowała nasze najlepiej rokujące czyste technologie, teraz pora na polskie jednostki AAU. Po raz pierwszy na największych i najbardziej prestiżowym światowym forum tzw. rynku węglowego, Polska przedstawia swój program zazieleniania w ramach handlu jednostkami emisji AAU.
Polski System Zielonych Inwestycji (Green Inwestment Scheme - GIS) prezentowany jest podczas całego wydarzenia organizowanego przez Bank Światowy, International Emissions Trading Association (IETA) i Koelnmesse od 26 do 28 maja w Kolonii w Niemczech. Z naszą ofertą będzie miało szansę zapoznać się ponad 3000 uczestników z ponad 100 krajów świata, w tym kilkuset przedstawicieli firm aktywnych na „rynku węglowym”. Indywidualna prezentacja polskiego Green Investment Scheme będzie miała miejsce podczas seminarium organizowanego przez Bank Światowy wpisanego w program wydarzeń Carbon Expo oraz na polskim stoisku podczas całego okresu trwania targów.


Polski pawilon na Expo 2010 w Szanghaju, fot. commons.wikimedia.org

- Polska prezentacja GIS na Carbon Expo to przykład aktywnej postawy naszego kraju w międzynarodowym handlu jednostkami emisji. Pokazujemy stabilny, wiarygodny system, gwarantujący realne, mierzalne redukcje CO2 i zapraszamy do współpracy. Zaufali nam już i nawiązali z nami współpracę: Hiszpania, Irlandia i prywatni kontrahenci japońscy. Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy – deklaruje prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska. - Carbon Expo co roku przez 3 dni staje się centrum światowego „rynku węglowego”. To największa platforma kojarzenia potencjalnych kontrahentów. Czy jest lepsze miejsce, żeby znaleźć nowych kontrahentów i pokazać, że Polska ma doskonały system zazieleniania?

Wyjątkowość Carbon Expo na tle innych wydarzeń tego typu polega na udziale kluczowych polityków, decydentów, ekspertów, przedstawicieli: nauki, świata biznesu, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora finansowego. Carbon Expo wyznacza międzynarodowe trendy dzięki interaktywnym wydarzeniom odbywającym się w ramach programu targów i konferencji, daje istotne wskazówki co do uczestnictwa na rynku węglowym. Carbon Expo jest optymalnym miejscem do omawiania i zawierania transakcji biznesowych na rynku dwutlenku węgla.

Do tej pory przedstawiciele Polski uczestniczyli w Carbon Expo jako wizytujący, a instytucje polskie nie prezentowały się na Carbon Expo jako wystawcy.

- Prowadzone obecnie negocjacje i transakcje sprzedaży zawarte w ciągu ostatnich miesięcy przez Polskę oraz zaawansowanie wdrożenia systemu zielonych inwestycji sprawiają, że nasz kraj jest wiarygodnym partnerem biznesowym. Chcemy wykorzystać pozostający do sprzedaży wolumen AAU, wiarygodność polskiego systemu GIS i kontynuaować czy wręcz intensyfikować działania na rzecz sprzedaży pozostałych AAU – mówi Minister Kraszewski.

Udział przedstawicieli Polski w Carbon Expo daje okazję do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć i wykorzystania okazji do zainicjowania kontaktów w sprawie negocjacji z nowymi potencjalnymi kupującymi.

Polska posiada trzeci co do wielkości potencjał w handlu nadwyżkami jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ) na świecie: ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012 (po Rosji i Ukrainie) i jest wynikiem restrukturyzacji polskiej gospodarki po transformacji (30 proc. redukcja emisji wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. wraz ze wzrostem PKB o 70 proc. na początku lat 90.).

Dotychczas zawarte umowy (z Hiszpania o wartości 25 mln euro, Irlandią – 15 mln euro oraz dwie umowy z prywatnymi kontrahentami japońskimi na ponad 40 mln euro) zagwarantowały dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę ponad 80 mln euro. Dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji pochodzącej ze środki GIS „przyciągnie” dodatkowe środki – zadziała tu mechanizm tzw. dźwigni finansowej.

Zawieranie transakcji na sprzedaż jednostek oraz realizacja projektów zazieleniających jednostki jest możliwa na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Pieniądze z handlu trafiają na wyodrębniony rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i służą finansowaniu inwestycji redukujących emisje gazów cieplarnianych związanych m.in. z biogazem, biomasą, modernizacją sieci energetycznej w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej oraz sieci ciepłowniczej i zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej. Wspiera to m.in. wywiązywanie się Polski z unijnych zobowiązań w ramach pakietu energetyczno – klimatycznego. Pierwsze konkursy dla Beneficjentów ruszą w połowie tego roku.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej