więcej


Zielona gospodarka

Polska, Republika Czeska i Słowacja podzielą między sobą dodatkowy 1 mld EUR z funduszy strukturalnych w latach 2011-2013 (10381)

2010-04-25

Drukuj
Polska dostanie z funduszy strukturalnych dodatkowe 633 mln EUR, Republika Czeska 237 mln EUR a Słowacja 138 mln EUR. Ten dodatek jest bezpośrednim wynikiem wyższego niż przewidywano wzrostu gospodarczego w tych krajach. W porozumieniu międzyinstytucjonalnym między Parlamentem, Radą i Komisją w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 zakładano automatyczne dostosowania dla krajów, których PKB odbiegał łącznie o ponad 5% w latach 2007-2009 od prognoz, do których odnoszono się przy sporządzaniu perspektywy.
Wzrost gospodarczy w Polsce we wspomnianym okresie wyniósł o 8% więcej niż zakładano w prognozie, natomiast w Słowacji i w Republice Czeskiej wynosił on o odpowiednio 10,8% i 7,5% więcej.

Komentując tę decyzję komisarz ds. programowania finansowego i budżetu, Janusz Lewandowski, pogratulował trzem krajom tego, że mimo niesprzyjających okoliczności tak zdecydowanie przekroczyły prognozy wzrostu z 2005 r. Podkreślił przy tym, że przyznane środki powinny umożliwić im dalsze działania na rzecz modernizacji gospodarki i przygotowanie się na przyszłe wydarzenia".

Johannes Hahn, komisarz odpowiedzialny za kwestie polityki regionalnej, dodał, że wyższy niż przewidywano wzrost gospodarczy w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji zawdzięcza się z pewnością po części środkom przyznanym tym trzem krajom z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, co jest wyraźnym dowodem na to, że unijna polityka spójności przyczynia się do wzrostu gospodarczego w krajach, które z jej środków korzystają. Komisarz Hahn jest przekonany, że dodatkowe środki, jakie państwa te otrzymają w ciągu następnych trzech lat, zostaną wykorzystane w takim samym duchu i w taki sam skuteczny sposób.

336 mln EUR rocznie w latach 2011-2013

Wspomniane trzy kraje podzielą między sobą sumę około 1 mld EUR. Kwota ta jest wynikiem obliczeń uwzględniających „niepełne wykorzystanie środków" (tj. kwot, które początkowo przyznano, ale które nie zostały wykorzystane) w odniesieniu do pułapów polityki spójności w latach 2007-2010. Każdy z tych krajów otrzyma kwotę proporcjonalną do swojego pierwotnego przydziału w ramach poddziału 1B perspektywy finansowej (polityka spójności).

Środki zostaną równomiernie rozłożone na lata 2011-2013, co oznacza 336 mln EUR rocznie.

Dodatkowe środki wykraczające ponad aktualne pułapy

Kwoty przydzielone tym trzem krajom będą dodane do aktualnego pułapu poddziału 1B perspektywy finansowej, a zatem ogólna kwota dla tego działu zwiększy się z 347 407 mln EUR do 348 415 mln EUR na lata 2007-2013.

To automatyczne dostosowanie nie wymaga zgody Rady Ministrów UE ani Parlamentu.

źródło: © Unia Europejska, 1995 - 2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej