więcej


Zielona gospodarka

Polska gotowa na Rio+20 (14435)

2012-06-15

Drukuj

GreenEvo wśród najlepszych rozwiązań dla zielonej gospodarki na Rio+20. Pierwsze wydarzenia w ramach globalnego szczytu już za tydzień, a negocjacje polityczne na ostatniej prostej.

GreenEvo to prowadzony już od 3 lat projekt Ministerstwa Środowiska, którego celem jest promocja polskich zielonych technologii na rynkach międzynarodowych. Podczas konferencji w Rio de Janeiro odbędzie się szereg spotkań prezentujących wszystkim zainteresowanym krajom polskie technologie przyjazne środowisku. Ponadto, gospodarze szczytu są zainteresowani wdrożeniem projektu GreenEvo w swoim kraju, a szczyt będzie doskonałą okazją do omówienia warunków współpracy. – Cieszę się, że Polska będzie mogła podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie promocji zielonych technologii. Prowadzenie projektu GreenEvo Brazylia umożliwi Brazylijczykom użycie sprawdzonego polskiego rozwiązania do szerzenia wiedzy o ich ekologicznych rozwiązaniach na arenie międzynarodowej, a w konsekwencji przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki tego kraju – mówi Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, odpowiedzialna za projekt GreenEvo Polska.

W ramach współpracy, Brazylia będzie mogła m.in. liczyć na stałe wsparcie polskich specjalistów GreenEvo.

Oprócz transferu polskich zielonych technologii, zadania polskiej delegacji będą się koncentrować na udziale w pracach nad globalnym porozumieniem wokół dwóch strategicznych zagadnień: zielonej gospodarki w kontekście zrównoważonego rozwoju i wykorzeniania ubóstwa oraz instytucjonalnych ramach zrównoważonego rozwoju.

W odniesieniu do pierwszego zagadnienia kluczową propozycją UE jest przyjęcie konkretnych celów i międzynarodowych działań w pięciu obszarach priorytetowych (zrównoważona energia, woda, oceany, zrównoważone gospodarowanie gruntem i ekosystemy, efektywność materiałowa, w tym gospodarka odpadami). – Polska popiera wypracowanie konkretnych celów w kierunku dalszej budowy zielonej gospodarki. Długoterminowym skutkiem tych działań ma być minimalizacja ubóstwa na świecie. Stąd proponowane przedsięwzięcia zakładają przede wszystkim tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania gospodarek w perspektywie długookresowej, w szczególności przez łagodzenie skutków gospodarczych i społecznych obecnego kryzysu oraz tworzenie podstaw stabilnego rozwoju, opartego o efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów. To będzie możliwe m.in. poprzez rozwój technologii przyjaznych środowisku i tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy – mówi Minister Środowiska, Marcin Korolec.

W sprawie ram instytucjonalnych zrównoważonego rozwoju (drugiego obszaru, na którym będzie się koncentrować konferencja), Unia Europejska opowiada się za utworzeniem wyspecjalizowanej agencji do spraw środowiska. Jej celem miałoby być aktywne wspieranie państw w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Polska opowiada się za wzmocnieniem tego modelu. – Takie rozwiązanie stanowiłoby pozytywny impuls do działania szczególnie dla państw Afryki, które potrzebują silnego wsparcia w realizacji celów zrównoważonego rozwoju – komentuje minister Korolec.

– Jest to ambitny cel i trzeba pamiętać, że istotne jest również przekonanie krajów rozwijających się, że budowa globalnej, zielonej gospodarki jest także w ich interesie. Oczywiście czas i sposób transformacji poszczególnych państw uzależniony jest od ich indywidualnych możliwości i uwarunkowań – mówi minister Korolec. W celu ułatwienia krajom rozwijającym się przejścia na model zielonej gospodarki Unia proponuje utworzenie tzw. Capacity Development Scheme, oferującego dobrowolną platformę współpracy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (jak budowa partnerstw), skierowaną do państw potrzebujących wsparcia przy wdrażaniu ekologicznych technologii.

Podczas szczytu polska delegacja będzie także promować kandydaturę Warszawy jako siedziby Green Climate Fund, tzw. Zielonego Funduszu Klimatycznego, który będzie wspierał zmiany w kierunku zielonej gospodarki w krajach rozwijających się. Jak rekomenduje minister Marcin Korolec: – Warszawa to miejsce żyjące, pełne energii, dumne ze swojej historii oraz dokonań w zakresie ochrony klimatu, m.in. ogromnej w porównaniu do zobowiązań redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie globalnym. Jesteśmy też naturalnym pomostem pomiędzy krajami najbardziej rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Konferencja Rio+20 zgromadzi światowych przywódców wraz z tysiącem uczestników z sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i innych grup. Swój udział zapowiedzieli, m.in. prezydent Francji, François Hollande oraz szef Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso. Obok obrad na najwyższym szczeblu, ważnym elementem konferencji będzie także debata z udziałem obywateli. – Szczyt w Rio de Janeiro będzie doskonałą okazją do zaangażowania w proces globalnych zmian nie tylko przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych i biznesu, ale także społeczeństwa. Każdy z nas ponosi współodpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, w którym żyje. Dlatego tak ważne staje się rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przez każdego – komentuje Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej