więcej


Zielona gospodarka

Podsumowanie Międzynarodowego Roku Lasów 2011 (13860)

2012-01-23

Drukuj

tauntingpanda_flickr_BYAż 1/3 powierzchni Ziemi pokryta jest lasami. O ich szczególnym znaczeniu dla ludzi, środowiska i gospodarki przypominał ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Rok Lasów 2011. Okazją do podsumowania jego obchodów w Polsce było otwarcie wystawy fotograficznej "Las jest w nas", którą do 10 lutego można oglądać w Ministerstwie Środowiska.

Głównym przesłaniem Międzynarodowego Roku Lasów 2011 było hasło "Lasy dla ludzi". Miało ono uświadomić, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie. Lasy dają schronienie 300 milionom ludzi na całym świecie, a ponad 1.6 miliarda utrzymuje się dzięki ich zasobom. W lasach, które pokrywają 31 proc. całkowitej powierzchni ziemi, żyje też 80 proc. różnorodnych gatunków wszystkich żywych organizmów.

– Międzynarodowy Rok Lasów był doskonałą okazją, żeby zwrócić uwagę na istotne znaczenie lasów dla ludzi, środowiska i gospodarki. To, że w lesie warto szukać odpoczynku i rekreacji już wiemy. To, że lasy odgrywają istotną rolę m.in. w łagodzeniu zmian klimatu i ochronie wód wymaga nadal przypominania – zaznaczył Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Ochronie lasów w zeszłym roku poświęcona była, zorganizowana w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE, międzynarodowa konferencja "Leśnictwo dla klimatu i bioróżnorodności" (Ryn, wrzesień 2011 r.). Spotkanie z udziałem delegatów z państw Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, polskich parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej, organizacji pozarządowych, świata nauki i grup interesariuszy, było okazją do dyskusji na temat celów i zadań lasów w Unii Europejskiej.

Jedną z najważniejszych politycznych decyzji dotyczących lasów podjętą w zeszłym roku było uzgodnienie podczas Konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie metody obliczania pochłaniania CO2 przez lasy. Polityka w tym zakresie ewoluuje w kierunku wynagradzania tych państw, które zwiększają powierzchnie lasów i obciążania kosztami zmian klimatycznych tych, którzy mają ich coraz mniej.

Ministerstwo Środowiska, w ramach obchodów Roku Lasów, zorganizowało także konkurs skierowany m.in. do parków narodowych i krajobrazowych oraz centrów edukacji ekologicznej na przeprowadzenie akcji edukacyjnej pn. "Różnorodność biologiczna lasów". W akcjach edukacyjnych zorganizowanych przez uczestników konkursu wzięło udział ponad tysiąc osób. Laureatem został Białowieski Park Narodowy.

Wśród organizowanych w ubiegłym roku w całej Polsce konferencji i akcji edukacyjnych na temat lasów, znalazł się także konkurs fotograficzny „Las jest w nas" Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Nagrodzone prace można od dzisiaj oglądać na pokonkursowej wystawie w Ministerstwie Środowiska. Przedstawia ona las w różnych odsłonach: we wszystkich porach roku, w skali makro i mikro, czarno-biały i kolorowy, żyjący i różnorodny. Autorami zdjęć są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy wykazali się nie tylko umiejętnością fotografowania, ale przede wszystkim zdolnością obserwacji, wyobraźnią i wrażliwością na piękno.

Wystawa będzie prezentowana w Ministerstwie do 10 lutego br., od poniedziałku do piatku, w godzinach 9.00-15.00. Grupy zorganizowane zainteresowane jej zwiedzaniem prosimy o kontakt z Departamentem Edukacji Ekologicznej w MŚ - tel. 0 22 57 92 218, 57 92 472, e-mail: renata.slupek@mos.gov.pl.

Więcej informacji o konkursie na: lasjestwnas.pl.

***

Głównym celem Międzynarodowego Roku Lasów 2011 było zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu europejskich lasów. Lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług. Wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają dwutlenek węgla) oraz zapewniają miejsca pracy.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska, fot. tauntingpanda, flickr BY

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej