więcej


Zielona gospodarka

Początkowe wsparcie finansowe projektów niskoemisyjnych (10254)

2010-11-03

Drukuj
Fundusz na rzecz rozruchu pomocy technicznych (SCAF) pomaga inwestorom finansować wczesne fazy rozwoju technologii czystej energii w krajach rozwijających się. Zadaniem funduszu powołanego przez Program Środowiskowy ONZ, banki rozwoju Azji i Afryki oraz Globalny Fundusz Ochrony Środowiska (GEF) jest pobudzanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poprawą efektywności energetycznej w krajach rozwijających się.
„Przedsiębiorcy mogą przekształcić rynki, ale w wielu krajach środowisko dla nich, zwłaszcza tych z sektora energetycznego, wciąż pozostaje mniej ważne”, powiedział dyrektor wykonawczy UNEP, Achim Steiner. Nowym przedsięwzięciom często brakuje wsparcia; trudno jest też uzyskać kapitał początkowy, dodał.

Według prezesa ADB, Haruhiko Kurody, „mimo iż rynki finansowe traktują już bardzo poważnie azjatycki sektor energetyki odnawialnej – energię wiatrowa czy słoneczną, nadal dominuje niechęć do zbyt wczesnego angażowania się w takie inwestycje”. SCAF ma za zadanie temu zaradzić, poprzez zapewnienie prywatnym zarządcom funduszy kapitałowych finansowania działań początkowych oraz pomocy w rozwoju przedsięwzięć we wczesnej fazie. Donald Kaberuka, prezes Afrykańskiego Banku Rozwoju, powiedział, że usługa ta pomaga afrykańskim przedsiębiorcom „wystartować w nowych przedsięwzięciach, mających na celu rozwiązanie problemu energetycznego na tym kontynencie”. Według niego SCAF ożywi afrykański sektor energii odnawialnej.

Do tej pory w Azji i Afryce sześć funduszy zaangażowało się we wdrożenie różnych przedsięwzięć na wczesnym etapie wykonania.

W Chinach SCAF pomaga zarządcom funduszu Conduit Ventures w tworzeniu centrów czystej energii. Wspierany jest przez lokalnych partnerów, takich jak Shanghai Science and Technology Investment Corporation. Razem dają przedsiębiorcom możliwość rozwoju działalności gospodarczej, wspierają rozpowszechnienie technologii oraz zapewniają finansowanie początkowe. Według Lindy Zheng z Conduit Ventures „SCAF pomaga zbudować lokalne platformy, które będą podstawą rozwoju niskowęglowych firm technologicznych w całych Chinach. Spodziewamy się, że te ośrodki staną się przedsiębiorstwami na globalną skalę, ukierunkowanymi na gospodarkę niskoemisyjną”.

W banku Yes w Indiach trwają prace nad utworzeniem konsorcjum instytucji finansowych, które będą inwestować w rozwój społecznie i ekologicznie zorientowanych małych i średnich przedsiębiorstw. Rana Kapoor, założyciel, dyrektor zarządzający oraz prezes Zarządu Banku Yes, stwierdził: „Od początku prowadzenia biznesu skupiliśmy się na jego zrównoważonym rozwoju i naprawdę wierzę, że możliwość skorzystania ze SCAF pozwoli nam na dalsze pomnażanie kapitału dla naszych akcjonariuszy, zgodnie z naszą filozofią odpowiedzialnego inwestowania”.

W Indiach SCAF pomaga również IndiaCo, zarządcy funduszu giełdowego z Bombaju, w utworzeniu nowych funduszy przeznaczonych dla sektora energooszczędności. Dwa regionalne fundusze, Low Carbon Accelerator Asia Fund oraz the E+Co Asia Fund, także współpracują ze SCAF.

Afrykański Bank Rozwoju zainwestował dodatkowe środki z własnych zasobów, aby rozwinąć SCAF na całym kontynencie. Kilka projektów jest już wdrażanych, a SCAF bierze udział w Funduszu „Evolution One” w Republice Południowej Afryki, by zapewnić fundusze startowe farmom wiatrowym w regionie Eastern Cape (Prowincja Przylądkowa Wschodnia). Według dewelopera farm wiatrowych, Marka Tantona, „SCAF umożliwia rozwój naszej działalności poprzez zapewnianie dostępu do wczesnego etapu finansowania oraz zapewnianie transferu umiejętności – kluczowego składnika dla trwałego wzrostu gospodarczego i stabilności naszej firmy”.
Sześć funduszy zaangażowanych do tej pory w SCAF dąży do całkowitej kapitalizacji początkowej, w wysokości pół miliarda dolarów, z czego 55 mln $ będzie przeznaczonych na inwestycje w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju. SCAF z kolei przeznaczy 10 mln $ na zapewnienie im pomocy oraz wsparcia.

Szczegółowo o SCAF

Dwa największe wyzwania, które stoją przed inwestorami kapitału zalążkowego na wczesnym etapie projektów i firm, to wysokie koszty transakcji oraz niewystarczające zwroty z inwestycji, oferowane przez te niewielkie i obarczone dużym ryzykiem przedsięwzięcia. Aby je zamortyzować, SCAF oferuje menedżerom funduszy inwestycyjnych dwa sposoby partycypacji w kosztach dla tych spośród nich, którzy zdecydują się na włączenie inwestycji zalążkowych do własnej strategii inwestycyjnej.
Akcja wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przez SCAF związana jest z podziałem kosztów ofert pozyskiwania, rozwoju przedsiębiorczości i transakcji inwestycyjnych w skali początkowej. W ramach tego porozumienia, zarządzający funduszem zobowiązują się do dostarczania usług, w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, wykwalifikowanym lokalnym przedsiębiorcom, do określania i tworzenia możliwości rozwoju na wczesnym etapie inwestycji proekologicznych.

SCAF oferuje również wsparcie kapitału zalążkowego, aby złagodzić trudności wynikające z wyższego ryzyka oraz niższych stóp zwrotu, związane z wczesnym etapem projektów czystej energii i rozwojem przedsiębiorstwa. Wsparcie SCAF sięga 10%-20% kapitału początkowego każdej inwestycji i jest wykorzystywane na pokrycie niektórych kosztów realizacji projektów bardziej rozwiniętych, które zwykle finansowane są przez autora projektu. Inwestycje obejmują takie działania jak ocena techniczna, analiza wpływu na środowisko i inne aspekty procesu udzielania pozwoleń.

SCAF jest programem realizowanym przez Program Środowiska ONZ, Azjatycki Bank Rozwoju oraz Afrykański Bank Rozwoju przy wsparciu Globalnego Funduszu Środowiska ONZ i Fundacji ONZ. Wsparcie techniczne dla działań SCAF zapewnia biuro Frankfurckiej Szkoły Finansów i Zarządzania w Nairobi.

źródło: UNEP
tłum. ChronmyKlimat.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej