więcej


Zielona gospodarka

Plany odbudowy pod lupą (21753)

2021-03-19

Drukuj
galeria

Wupertal Institut oraz E3G przygotowały wspólnie Green Recovery Tracker. Narzędzie ocenia wkład krajowych planów odbudowy państw członkowskich Unii Europejskiej w zieloną transformację. Ocena opiera się na analizie ilościowej i jakościowej przeprowadzonej we współpracy z lokalnymi ekspertami. Do tej pory oceniono udział zielonych wydatków w planach odbudowy dziewięciu krajów.

Więcej planów naprawy zostanie przeanalizowanych w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ocena zostanie zaktualizowana i opublikowana, gdy plany staną się dostępne. Na stronie można zapoznać się z następującymi materiałami:

- Analizy krajowe: szczegółowe informacje na temat ocen krajowych planów naprawy, w tym dobrych i złych praktyk.

- Przegląd aktualnego stanu procesu przygotowania planów odbudowy w krajach, które nie zostały jeszcze przeanalizowane, w tym wstępna ocena.

- Centrum wiedzy zawierające odpowiednie raporty, dokumenty i literaturę dotyczącą odbudowy. Można wyszukiwać dokumenty dotyczące kontekstu globalnego, unijnego lub krajowego.

- Narzędzie analizy sektorowej: spojrzenie na różne sektory, aby zobaczyć, ile każdy kraj wydaje w którym sektorze.

Jak oceniono plany odbudowy?

Dotychczas przeanalizowano zielony wkład finansowy w krajowych planach odbudowy następujących krajów: Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowacja, Słowenia, Litwa oraz Bułgaria. Głównym kryterium oceny, czy wkład finansowy danego kraju jest właściwy, jest unijne wymaganie, aby krajowe plany odbudowy w 37% przyczyniały się do osiągnięcia celów ekologicznych, w tym ochrony klimatu. Poza tym, w każdym planie poszczególne wydatki są przypisywane do 6 kategorii:

- bardzo pozytywny wpływ,

- pozytywny wpływ,

- prawdopodobnie pozytywny wpływ, ale ocena nie jest w pełni możliwa,

- prawdopodobnie brak wpływu,

- wpływ negatywny,

- wpływ bardzo negatywny.

Porównanie dotychczas ogłoszonych planów wypada póki co korzystnie. Unijny cel 37% zielonych wydatków w planach odbudowy jest osiągnięty. Jednak to dopiero początek oceny, a wiele krajów o wysokim poziomie wydatków jeszcze nie przedstawiło swoich planów odbudowy, np.: Grecja i Włochy.

Kto daje najwięcej na zieloną odbudowę?

Wśród krajów, które już ogłosiły swoje plany na czoło wysuwają się Hiszpanie, którzy przeznaczyli na zielone wydatki na pewno ponad 53% budżetu krajowego planu odbudowy. Niemcy prawdopodobnie wydadzą na cele ekologiczne 34% budżetu planu odbudowy. Słowacja chce wydać 30% budżetu w sposób ekologiczny. Litwini i Bułgarzy przeznaczają na zieloną odbudowę na pewno 27% wydatków. Francja planuje wydać co najmniej 23% swoich planów na zieloną odbudowę. Następna w kolejce jest Polska z 18%, ale dużą liczbą środków, które wciąż mogą zostać sklasyfikowane jako mające pozytywny wpływ na klimat – na dziś ocena taka nie było możliwa. Podobną skalę wydatków ekologicznych do Polski planuje Portugalia, ale ocena na dziś nie może być jednoznaczna. Na razie najgorzej prezentuje się Słowenia, która rezerwuje tylko 5% środków na zielone inwestycja, a nawet prawie połowa środków może mieć negatywny wpływ na klimat.

Informacja na podstawie www.greenrecoverytracker.org


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej