więcej


Zielona gospodarka

PIGEO – grożą nam kary za złą ustawę o OZE (17837)

2014-11-04

Drukuj
galeria

fot. pixabay, CC0 domena publiczna

W apelu skierowanym do Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego opublikowanym 29.10 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ostrzega przed złym projektem ustawy o OZE.

Zdaniem PIGEO „projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii dyskutowany obecnie w Sejmie, nie tylko budzi wiele wątpliwości co do jego intencji, lecz również co do zgodności z przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej, w szczególności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Proponowany system aukcyjny może też okazać się niezgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (2014/C 200/01).W tym kontekście należy mieć na uwadze nie tylko ryzyko nałożenia na Polskę kary finansowej za wdrożenie przepisów niezgodnych z artykułem 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,lecz również ryzyko zwrotu pomocy publicznej udzielonej bez notyfikacji, które ponosić będą przede wszystkim inwestorzy.”

Zapisy ustawy powinny uwzględniać:

  • ochronę praw nabytych przedsiębiorców , którzy przed wejściem w życie projektowanej ustawy podjęli działalność inwestycyjną w Polsce oraz ochronę ich działalności przed praktykami monopolistycznymi i działaniami o charakterze nieuczciwej konkurencji ze strony dominujących na rynku spółek energetycznych;
  • priorytetowy lub zagwarantowany dostęp wytwórców energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  • wsparcia inwestycji w wysokości proporcjonalnej do kosztów technologii, promującego faktycznie przeprowadzane inwestycje, rozwój technologii oraz innowacje
  • kalkulację cen energii konwencjonalnej w sposób obejmujący poniesienie rzeczywistych, zewnętrznych kosztów wytwarzania energii, w tym kosztów środowiskowych i społecznych oraz kosztów opieki zdrowotnej

Apel PIGEO można znaleźć TUTAJ


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej