więcej


Zielona gospodarka

Pierwsze 100 mln dla samorządów wspierających prosumentów już w maju (17237)

2014-05-22

Drukuj
galeria

Zdjęcie: wikipedia, licencja CC-BY-NC

Nabór wniosków dla samorządów rozwijających energetykę prosumecką rusza 26 maja, ogłosił NFOŚiGW. Oferowane dofinansowanie samorządy będą mogły przeznaczyć na 100% pokrycie kosztów kwalifikowanych instalacji produkujących energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dla przyszłych producentów energii to najkrótsza droga do sfinansowania mikroelektrowni.

Nabór wniosków dla samorządów rozwijających energetykę prosumecką rusza 26 maja, ogłosił NFOŚiGW. Oferowane dofinansowanie samorządy będą mogły przeznaczyć na 100% pokrycie kosztów kwalifikowanych instalacji produkujących energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dla przyszłych producentów energii to najkrótsza droga do sfinansowania mikroelektrowni.

Od 26 maja br. rusza nabór wniosków dla zainteresowanych samorządów. To one dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

Samorząd składający wniosek na zebrane wcześniej inwestycje musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości, eksploatacji inwestycji oraz kontroli. Minimalna kwota wniosku wynosi 1 mln zł. Można je składać w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków, jednakże nie później niż do 2015 roku.

Fundusz wprowadzając dla swoich beneficjentów kolejne udogodnienia, wnioski będzie przyjmował w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Wsparciem publicznym objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub budowanych budynków mieszkalnych. To kolektory słoneczne, małe wiatraki, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe biogazownie, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne. Zależnie od rodzaju instalacji, NFOŚiGW oferuje dotacje w wysokości od 20-40% dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na pozostałe koszty kwalifikowane.

Współpraca przyszłych inwestorów z zainteresowanymi samorządami to pierwsza spośród trzech zaplanowanych możliwości pozyskania funduszy na produkcję energii z OZE. W przyszłości klienci indywidualni, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Prosumenta także poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz banki współpracujące z NFOŚiGW. Takie możliwości zostaną uruchomione w II półroczu br.

Prosument to program, który ma także na celu podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej. Kupując i instalując jedno lub kilka urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, przyszli producenci energii zaoszczędzą na rachunkach a nadwyżkę energii elektrycznej będą mogli sprzedawać do sieci. Dzisiaj jej bezpośrednią sprzedaż umożliwiają zapisy regulacyjne tzw. małego trójpaku energetycznego. Wcześniej produkcja rynkowa energii uzależniona była od obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. NFOŚiGW uruchamiając ten program, na który łącznie przeznaczył 600 milionów złotych, wspiera także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz liczy na zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Tak bowiem stało się z krajowym rynkiem kolektorów słonecznych, który w ostatnich latach wsparty 45% dopłatami NFOŚiGW, pod względem sprzedaży znalazł się w czołówce europejskich państw.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami programu "Prosument" – zobacz tutaj.

 

źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej