więcej


Zielona gospodarka

Pierwsza gmina w Polsce z Gminną Mapą OZE (19608)

2016-07-08

Drukuj
galeria

Mieszkańcy gminy Wągrowiec (woj. wielkopolskie) mogą w czasie rzeczywistym obserwować produkcję energii ze swoich instalacji fotowoltaicznych, a Urząd Gminy monitoruje osiągany efekt ekologiczny.

W 2015 roku gmina Wągrowiec otrzymała dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wągrowiec współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 780,5 tys. zł.

W ramach zadania wybudowano dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej m.in. 3 instalacje fotowoltaiczne, każda o mocy 25 kW. Ponadto zrealizowano 21 instalacji prosumenckich, każda o mocy 4 kW. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 1,02 mln zł.

Wszystkie zrealizowane w ramach tego projektu instalacje fotowoltaiczne zostały podłączone do Gminnej Mapy OZE. Teraz informacje o produkcji energii z tych instalacji można śledzić on-line.

„Każdy mieszkaniec może samodzielnie sprawdzać, ile energii produkuje aktualnie jego instalacja. Dane zbiorcze dla całej gminy pozwalają określić sumaryczną produkcję chwilową oraz w wybranych okresach. Dostarcza to cennych i ciekawych informacji o produkcji energii w gminie, oszczędnościach i osiągniętym efekcie ekologicznym w postaci redukcji emisji CO2”– mówi Piotr Budzisz, prezes zarządu AT Group SA – spółki, która razem z PV Monitor wdraża rozwiązanie w gminach.

„Zmiany klimatyczne oraz gwałtowny rozwój nowych technologii w zakresie wytwarzania energii, jej magazynowania oraz inteligentnych systemów zarządzania, zmieniają sposób prowadzenia gospodarki energetycznej. Dzięki coraz efektywniejszym technologiom produkcji energii w rozproszeniu, zmieniają się też modele gospodarek i prowadzenia biznesu. Aplikacja Gminnych Map OZE to tylko mały element rewolucji energetycznej w gminach, która właśnie się zaczyna” – mówi Piotr Budzisz.

Gminy jako podmioty uprawnione do planowania i prowadzenia aktywnej polityki energetycznej mają wyjątkową i ostatnią szansę na wykorzystanie możliwości sfinansowania inwestycji w zakresie zarządzania zrównoważoną energią i gospodarką niskoemisyjną w celu tworzenia od podstaw nowego modelu gospodarki energetycznej w którym to modelu samorząd jest pełnoprawnym i wiodącym partnerem, a nie tylko beneficjentem i konsumentem usług i produktów firm sektora energetycznego.

Aplikacja on-line dostarcza aktualne dane o produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Parametry pracy urządzeń dostępne są w czasie rzeczywistym dla wszystkich zainteresowanych na dedykowanej gminie stronie internetowej. W ramach Gminnej Mapy OZE funkcjonują 24 instalacje fotowoltaiczne.

„W gminie Wągrowiec stawiamy na zrównoważony rozwój i odnawialne źródła energii. Dzięki temu możemy skutecznie ograniczać niską emisją i wpływać na poprawę jakości powietrza, a tym samym jakości życia mieszkańców” – mówi Przemysław Majchrzak, wójt gminy.  Aplikacja Gminnych Map OZE dostarcza  cennych danych, niezbędnych do właściwego zarządzania energią odnawialną i planowania przyszłych inwestycji.  

Mapa z instalacjami OZE na terenie Gminy Wągrowiec dostępna jest na stronie wagrowiec.pvmonitor.pl.

Więcej o monitoringu on-line instalacji PV dla gmin na mapyoze.atgroupsa.pl . 

Źródło: gramwzielone (informacja prasowa AT Group SA)

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej