więcej


Zielona gospodarka

Parlament Europejski za gospodarką niskoemisyjną do 2050 roku (14101)

2012-03-21

Drukuj

euractivUnijna gospodarka powinna stać się bardziej konkurencyjna i mniej zależna od paliw kopalnych jeszcze przed rokiem 2050 – głosi niewiążąca rezolucja wystosowana 15 marca 2012 roku przez Parlament Europejski. Europosłowie uważają, że UE powinna zacieśnić kontrolę nad energetyką, transportem i rolnictwem tak, by zmniejszyć emisję CO2 i usprawnić unijny system handlu emisjami (ETS).

Europosłowie poparli wydany przez Komisję Europejską "Plan działania na rzecz wprowadzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do 2050 r.", który zakłada osiągnięcie 80-95 proc. redukcji emisji CO2 do roku 2050.

To propozycja, którą 9 marca zawetowała Polska. Minister środowiska Marcin Korolec uznał bowiem za przedwczesne przyjmowanie w UE wewnętrznych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 roku i zobowiązań w walce z ociepleniem klimatu.

"Polskie 'nie' dla niskoemisyjnej mapy działania Komisji Europejskiej jest niefortunne, ale nie powstrzyma Europy przed przejściem do gospodarki niskoemisyjnej" – zapowiadała unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard.

Propozycja zakłada, że UE powinna w porównaniu z rokiem 1990 zredukować emisję CO2 o 40 proc. w 2030 roku, o 60 proc. w 2040 roku i o 80 proc. w 2050 roku.

UE, w tym Polska, zobowiązała się wcześniej do redukcji emisji CO2 o 20 proc. do 2020 roku. Obecnie trwają natomiast negocjacje w sprawie dalszych działań.

Zdaniem PE poszczególne etapy redukcji emisji powinny być realizowane z naciskiem na konkretne cele na lata 2030 i 2040 dla każdego z sektorów gospodarki. Europosłowie ostrzegają jednocześnie, że krótkoterminowy cel, do 2020 roku, nie stanowi części opłacalnej strategii ukierunkowanej na dalszą redukcję emisji konieczną ze względu na zmiany klimatyczne.

"Im więcej zrobimy teraz, tym łatwiejsza będzie nasza przyszłość. Albo staniemy na czele, promując gospodarkę niskoemisyjną, albo zostaniemy w tyle za wszystkimi" – mówił brytyjski europoseł Chris Davies po przyjęciu jego raportu. "To jest szansa na promocję inwestycji i stymulację innowacji technologicznych. To uczyni Europę mocniejszą a nie słabszą" – dodał.

Jak wynika z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jeśli nie zostanie wprowadzona bardziej ambitna polityka klimatyczna a paliwa kopalne będą nadal stanowiły główne źródło energii, wówczas globalne emisje gazów cieplarnianych mogą wzrosnąć o 50 proc. do roku 2050.

W czwartkowej rezolucji parlament uznał równiez, że unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS) jest głównym instrumentem w zakresie redukcji emisji. Jednak zdaniem europosłów potrzebne są rozwiązania udoskonalające ten system, takie jak możliwość wycofania znacznej liczby uprawnień na emisje w celu propagowania inwestycji w technologie niskoemisyjne.

PE uważa, że przepisy dotyczące objęcia lotnictwa systemem handlu emisjami, powinny być realizowane w całości, mimo sprzeciwu niektórych krajów spoza UE, m.in. Chin i Stanów Zjednoczonych.

W rezolucji europosłowie wyrazili ponadto swoje poparcie dla projektu dyrektywy o efektywności energetycznej, który ma pomóc w osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej o 20 proc. do roku 2020, czyli jednego z celów pakietu klimatycznego UE. PE uważa, że potrzebne jest wyznaczenie wiążących celów w zakresie energii odnawialnej na rok 2030, a także "dekarbonizacja" procesu wytwarzania energii.

Parlament wezwał Komisję Europejską, by ta przedstawiła konkretne środki w celu zmniejszania emisji na obszarach rolniczych. Apeluje również o wprowadzenie wskaźników pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które wpływają na takie kwestie jak zrównoważona produkcja biopaliw i leśnictwo.

Europosłowie poparli też przedstawiony przez KE cel redukcji emisji o 60 proc. w sektorze transportu. Wezwali Komisję do podjęcia bardziej zdecydowanych negocjacji w sprawie międzynarodowej umowy dotyczącej redukcji emisji w transporcie morskim lub w najgorszym przypadku wprowadzenie prawodawstwa unijnego w tej dziedzinie.

 

źródło: EurActiv.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej