więcej


Zielona gospodarka

Państwa członkowskie UE zaakceptowały nowe, bezpieczniejsze zasady handlu emisjami (12835)

2011-06-29

Drukuj

Zakończyły się konsultacje dotyczące nowych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. W dniu 17 czerwca 2011 r. Komitet ds. Zmian Klimatu przyjął przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję zmian, które mają pomóc lepiej zapobiegać nadużyciom i oszustwom. Przepisy czekają już tylko na zatwierdzenie przez Parlament Europejski oraz Radę UE.

Zapewnienie bezpieczeństwa rejestrów stało się priorytetem od czasu nadużyć, które wykryto w styczniu tego roku. Wtedy to Komisja podjęła natychmiastowe, acz jedynie doraźne działania – zawiesiła funkcjonowanie wszystkich krajowych rejestrów do czasu, aż będą one spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa. Teraz chce, aby w najbliższych kilku miesiącach weszły w życie przepisy gwarantujące większe bezpieczeństwo. Obowiązywać miałyby one także w trzecim okresie, od 1 stycznia 2013 roku.

Komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard powiedziała: „Cieszę się, że państwa członkowskie widzą potrzebę zmian, które znacząco mają zwiększyć bezpieczeństwo krajowych rejestrów, a w przyszłości – jednego, wspólnego rejestru. Niniejsze rozporządzenie określa już bowiem również szczegółowe zasady tego jednolitego rejestru, który niedługo zastąpi wszystkie krajowe. Nowe zasady z pewnością przyczynią się do wzmocnienia integralności europejskiego rynku dwutlenku węgla. Jestem wdzięczna za dotychczasową dobrą współpracę wszystkich zainteresowanych stron i mam nadzieję na kontynuację tego konstruktywnego dialogu”.

Wśród środków zapobiegawczych nadużyciom finansowym znalazły się między innymi wprowadzenie nowych kategorii kont, podwójna weryfikacja użytkowników i lista tych zaufanych. Każda transakcja będzie musiała być potwierdzona. Możliwe będzie 24-godzinne opóźnienie w transferze zezwoleń na emisję, co do których powstaną podejrzenia dotyczące ich autentyczności. Informacja o podejrzanych transakcjach będzie przekazywana właściwym organom, które będą mogły szybko zdecydować o zamrożeniu płatności i ewentualnym zablokowaniu kont użytkowników. W takich przypadkach też organy ścigania będą miały większy niż dotychczas dostęp do informacji poufnych, poznać będą mogły np. numery seryjne uprawnień.

Nowe rozwiązania mają dawać pewność, że jakiekolwiek oszustwo nie spowoduje zakłóceń w pracy systemu i dłuższych przerw w handlu emisjami. Uruchomiony zostanie mechanizm ostrzegania w przypadku awarii, a poszkodowani wskutek ewentualnych nadużyć czy problemów nimi spowodowanych, będą mogli wystąpić o odszkodowania.

Zmiany mają usprawnić system głównie przed trzecim okresem EU ETS, rozpoczynającym się za półtora roku, jednakże Komisje chce, by nowe zasady zaczęły obowiązywać jeszcze przed wprowadzeniem na rynek pierwszej transzy z 300 mln dodatkowych pozwoleń na emisje z programu Komisji Europejskiej „Rezerwy dla nowych instalacji 300” (NER 300), który ma zachęcić unijne firmy do inwestowania w demonstracyjne instalacje przyjazne klimatowi i środowisku oraz przed włączeniem do ETS lotnictwa cywilnego, co ma nastąpić 1 stycznia 2012 roku. Akceptacja państw członkowskich oraz Komitetu ds. Zmian Klimatu daje szansę na powodzenie tego planu. Jeśli ani Parlament Europejski, ani Rada Unii Europejskiej nie zgłoszą żadnych zastrzeżeń, Komisja przyjmie rozporządzenie w przeciągu trzech miesięcy.

 

Urszula Drabińska, ChronmyKlimat.pl
na podstawie: ec.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej