więcej


Zielona gospodarka

Otwarte zaproszenie do programu Eurostars dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (10385)

2010-04-18

Drukuj
EUREKA, europejska platforma finansowania badań i rozwoju (B+R) ogłosiła otwarte zaproszenie do programu Eurostars. Program może objąć dowolną dziedzinę technologiczną, która musi jednak mieć cel cywilny i być zorientowana na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Ogólnie projekty mają charakter kooperacyjny, co oznacza, że muszą angażować co najmniej dwóch uczestników (podmioty prawne) z dwóch różnych krajów biorących udział w programie. Ponadto główny uczestnik musi być małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) prowadzącym badania i pochodzącym z jednego z tych krajów.
Rola uczestniczących w projekcie MŚP powinna być znacząca. Co najmniej 50% podstawowych działań objętych projektem powinno być realizowane przez MŚP. Niemniej procent ten może obejmować także pomniejsze podwykonawstwo. Konsorcjum powinno być dobrze zrównoważone, tj. żaden uczestnik ani kraj nie może odpowiadać za więcej niż 75% całkowitych kosztów projektu.

Projekt Eurostars powinien być przedsięwzięciem kierującym się potrzebami rynku. Maksymalny czas realizacji nie może przekraczać trzech lat, a w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu produkt powinien być gotowy do wprowadzenia na rynek. (Zasada ta nie obejmuje projektów biomedycznych ani medycznych, w przypadku których w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu muszą się rozpocząć testy kliniczne.)

EUREKA stymuluje nowe, innowacyjne, interdyscyplinarne i zorientowane rynkowo sieci badań naukowych w Europie. Program Eurostars jest finansowany przez kraje uczestniczące oraz Komisję Europejską.

Ostateczny termin składania kompletnych wniosków upływa 30 września 2010 r.

Więcej informacji nt. zaproszenia: www.eurostars-eureka.eu

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!




Podziel się swoją opinią



Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju



Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej