więcej


Zielona gospodarka

Okresy przejściowe na redukcję polskich emisji przemysłowych (10319)

2010-07-15

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę o ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów, tlenku azotu i tlenków siarki przez przemysł. Dla polskiej gospodarki korzystne są wprowadzone okresy przejściowe do 2022 r. na modernizację najbardziej zanieczyszczających zakładów. 
Uzgodniona już z krajami członkowskimi dyrektywa "o zintegrowanym zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli" przewiduje, że do 2016 r. wprowadzone zostaną surowe limity emisji przemysłowych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Jednocześnie jednak wprowadzono dodatkowe okresy przejściowe dla elektrociepłowni oraz łagodniejsze limity emisji przemysłowych dla dużych obiektów energetycznych - o co zabiegała Polska.

"UE będzie wspierała wprowadzanie najlepszych dostępnych technologii mających na celu zmniejszenie emisji przemysłowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu naszego poziomu rozwoju gospodarczego i warunków geograficznych" - powiedział Bogusław Sonik (PO), wiceprzewodniczący komisji ochrony środowiska w Parlamencie Europejskim.

Cieszył się zwłaszcza z okresów przejściowych dla elektrociepłowni - do 31 grudnia 2022 roku oraz dla dużych instalacji spalania - do 31 czerwca 2020 roku. W dyrektywie znajduje się również tzw. rozwiązanie opt-out dla elektrowni - co jest ważne dla polskiej energetyki, opartej w ponad 90 proc. na węglu.

"Instalacje energetyczne, które są przeznaczone do zamknięcia, będą mogły pracować do końca 2022 roku, bez konieczności instalowania urządzeń ograniczających emisję. Gdyby ten zapis się nie pojawił, właściciele elektrowni stanęliby przed dylematem - zamknąć instalację lub ponieść ekonomicznie nieuzasadnione koszty urządzeń, które i tak byłyby wkrótce zdemontowane" - ocenił Bogdan Marcinkiewicz (PO).

"Bez tych derogacji trzeba by było skokowo, w sposób nieuzasadniony technicznie i ekonomicznie, odstawić przedwcześnie, z końcem 2015 roku, ponad 30 proc. zainstalowanych w Polsce mocy elektrycznych oraz ponad połowę elektrociepłowni i ciepłowni zaopatrujących ludność i przemysł" - dodał.

Dyrektywa ws. emisji przemysłowych obejmuje ok. 52 tys. instalacji w UE, w tym ok. 2 tys. w samej Polsce. Zdaniem polskich eurodeputowanych, dzięki okresom przejściowym, Polska przeprowadzi modernizację najbardziej energochłonnego przemysłu bez szkody dla samego sektora.

Według KE, dyrektywa sprawi, że rafinerie, elektrownie czy fabryki metalurgiczne będą musiały dzięki dyrektywie sięgnąć po najbardziej zaawansowane technologie, aby zminimalizować negatywny wpływ emisji na środowisko naturalne: powietrze, wodę i glebę. Skorzystają na tym miliony ludzi, którzy cierpią na schorzenia układu oddechowego, oraz osoby potencjalnie zagrożone takimi problemami np. ze względu na miejsce zamieszkania. 

źródło: PAP  Nauka w Polsce, fot. www.sxc.hu
www.naukawpolsce.pap.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej