więcej


Zielona gospodarka

Ograniczenie emisji przemysłowych (10318)

2010-07-13

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Czyste powietrze i przejrzyste zasady to cele, które przyświecały posłom, którzy 7 lipca br.  przyjęli nową dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych. Ograniczenia emisji obowiązywać będą instalacje przemysłowe emitujące zanieczyszczenia do atmosfery, ale państwa członkowskie zachowają możliwość wydłużenia okresów przejściowych w stosunku do elektrociepłowni lub ustanowienia łagodniejszych limitów emisji przemysłowych dla dużych obiektów energetycznych.
Nowa dyrektywa ma na celu ochronę zdrowia i środowiska naturalnego poprzez ustanowienie bardziej zrozumiałych i łatwiejszych do wdrożenia przepisów. W tym celu dyrektywa nowelizuje i scala siedem obowiązujących aktów prawnych, w tym dyrektywę w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania oraz dyrektywę dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Ta ostatnia obejmowała swym zakresem około 52 tysiące instalacji przemysłowych i gospodarstw rolnych począwszy od rafinerii, a skończywszy na hodowlach trzody chlewnej.

Głosując nad dyrektywą Parlament zatwierdził porozumienie zawarte wcześniej z państwami członkowskimi. Sprawozdawca Holger Krahmer (ALDE, DE) powiedział: "Po dwóch latach trudnych negocjacji mamy porozumienie, które wprowadza przejrzyste zasady i wyrównuje warunki konkurencji w europejskim sektorze przemysłowym".

Dwutlenek siarki, dwutlenek i tlenki azotu oraz pył stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska i przyczyniają się do wielu groźnych schorzeń i zjawisk, takich jak rak, astma oraz kwaśne deszcze. Nowe, surowsze zasady emisji przemysłowych obowiązywać będą od 2016 roku. Uwzględnione zostały postulaty niektórych państw członkowskich, w tym Polski, wydłużające okresy przejściowe dla dużych instalacji spalania, w tym elektrowni węglowych, do czerwca 2020 roku. Starsze elektrownie uzyskają zwolnienie z przestrzegania dopuszczalnych limitów emisji pod warunkiem, że zostaną wyłączone z eksploatacji do końca 2023 roku lub po przepracowaniu 17500 godzin funkcjonowania po roku 2016.

Czystość powietrza to kwestia ważna szczególnie dla milionów ludzi, którzy cierpią z powodu problemów układu oddechowego, ale także dla milionów potencjalnie zagrożonych takimi schorzeniami. Obiekty przemysłowe i urządzenia rolnicze, które wytwarzają znaczną ilość zanieczyszczeń, takie jak rafinerie, fabryki metalurgiczne czy elektrownie, będą musiały sięgnąć po najbardziej zaawansowane technologie, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, w tym wodę, glebę czy poziom hałasu.

źródło: © Parlament Europejski, 2010, fot. www.sxc.hu
www.europarl.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej