więcej


Zielona gospodarka

OECD: inwestycje w innowacje na rzecz rozwoju (10333)

2010-06-19

Drukuj
Innowacje mają kluczowe znaczenie dla pobudzania rozwoju ekonomicznego, dlatego rządy powinny powstrzymać się przed cięciem wydatków na działania, które "mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości kraju" ostrzega OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 
Przy okazji uruchamiania nowej strategii innowacji OECD, Angel Gurr¡a, sekretarz generalny organizacji powiedział: "Wiele krajów zwiększyło publiczne nakłady inwestycyjne na edukację, badania naukowe i inteligentne infrastruktury, aby umocnić swój potencjał rozwojowy. Niemniej w obliczu deficytu fiskalnego istnieje ryzyko, że wydatki te zostaną ograniczone. To byłby błąd.

"Chociaż cięcia mogą przynieść krótkoterminową poprawę stanu finansów publicznych, zaszkodzą w perspektywie długoterminowej rozwojowi, nie wspominając już o zdolności do radzenia sobie z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatu, głód czy choroby, które bez wyjątku wymagają innowacyjnych rozwiązań".

Strategia zachęca rządy do przyjęcia kompleksowego podejścia do innowacji. "Nasze strategie innowacji powinny przyjmować szersze spojrzenie i nie ograniczać się tylko do wspierania nauki i technologii (N+T)" wyjaśnia Gurr¡a. "Kraje potrzebują ogólnorządowych strategii innowacyjnych, zdolnych do sprzymierzenia różnych resortów ministerialnych, strategii i reform wokół ogólnokrajowej 'krucjaty innowacyjnej'".

Zdaniem OECD rządy powinny zadbać o to, by środki przeznaczane na promocję innowacji nie były marnowane. Proste działania, takie jak ograniczenie biurokracji, zapewnienie uczelniom większej niezależności i otwarcie dostępu do danych z badań finansowanych ze środków publicznych mogą zwiększyć skuteczność publicznych nakładów na innowacje. Rządy powinny również usunąć przeszkody administracyjne, które utrudniają życie nowym przedsiębiorstwom oraz zapewnić większą przyjazność polityki podatkowej w stosunku do innowacji i przedsiębiorczości.

Strategia Innowacji OECD wskazuje na pięć priorytetowych obszarów, w jakich rządy powinny podjąć działania. Odnosząc się do ludzkiego aspektu innowacji raport zaleca, aby zapewnić ludziom prawo do innowacji. Podkreśla się w nim między innymi wagę opracowywania strategii edukacyjnych, które promują kulturę przedsiębiorczości oraz zapewnienia, aby rynki pracy sprzyjały międzynarodowej mobilności uzdolnionych pracowników.

Drugi priorytet koncentruje się na innowacjach w firmach, gdyż "firmy są niezbędne do przekształcenia dobrych pomysłów w miejsca pracy i dobrobyt". W optymistycznym tonie Gurr¡a podkreślił, że recesje są często powiązane z powstawaniem wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw. "Microsoft, Nokia, Google, Blackberry (RIM) wszystkie one powstały lub odrodziły się w czasie spowolnienia gospodarczego" zauważa. "Ponad połowa przedsiębiorstw znajdujących się w 2009 r. na liście Fortune 500 rozpoczęła swoją działalność w okresie recesji lub na rynku o tendencji zniżkowej".

Z drugiej strony 40% nowo zakładanych firm upada w ciągu swoich pierwszych 2 lat. "Klimat podatkowy dla przedsiębiorców powinien być bardziej neutralny pisze OECD, dodając że - polityka może pomóc istniejącym, małym i średnim firmom w zwiększaniu ich zdolności do innowacji, np. wspierając opanowywanie odpowiednich umiejętności".

W zakresie dystrybucji wiedzy strategia wzywa rządy do promowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), a w szczególności sieci szerokopasmowych. Podkreśla również znaczenie praw własności intelektualnej w zachęcaniu przedsiębiorców do innowacji.

Czwarty priorytet skupia się na roli innowacji w rozwiązywaniu głównych problemów. W tym punkcie strategia zachęca rządy do ścisłej współpracy nad rozwiązywaniem najpoważniejszych problemów, jakie stają dzisiaj przed społeczeństwami. "Należy szukać nowego modelu zarządzania multilateralną współpracą w zakresie międzynarodowej nauki, technologii i innowacji" czytamy w strategii. Model ten, zgodnie z sugestiami OECD, powinien koncentrować się na ustalaniu priorytetów, porozumień finansowych i instytucjonalnych oraz procedur zapewniających dostęp do wiedzy.

Wreszcie OECD wzywa do postępów w zarządzaniu i ocenie strategii na rzecz innowacji. "Ewaluacja ma zasadnicze znaczenie dla poprawy efektywności i skuteczności strategii na rzecz promowania innowacji i zapewnienia dobrobytu społecznego" napisano w strategii.

W Europie unijna Strategia 2020 umieszcza innowacje zdecydowanie w centrum działań, które mają pomóc Europie wyjść wzmocnioną z obecnego kryzysu gospodarczego. Nowa europejska komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, przewodzi grupie komisarzy, których resorty mają w jakimś stopniu styczność z innowacją.

Więcej informacji:
OECD:
www.oecd.org
Strategia Europa 2020:
ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej