więcej


Zielona gospodarka

Odbudowa lasów na forum międzynarodowym (13168)

2011-09-10

Drukuj

las3-sxcOdbudowa lasów na terenach zdegradowanych była głównym tematem spotkania wysokiego szczebla towarzyszącego konferencji "Bonn Challenge on Forests, Climate Change and Biodiversity".

W obradach, na zaproszenie Federalnego Ministra Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Niemiec Norberta Röttgena, wziął udział Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, główny konserwator przyrody.

Posiedzenie "Ministerialnego Okrągłego Stołu w sprawie odbudowy lasów na terenach zdegradowanych" odbyło się 2 września br. w Bonn. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania mechanizmów odbudowy lasów. Jego uczestnicy omawiali m.in. kwestie dotyczące możliwości osiągnięcia synergii pomiędzy ochroną klimatu i ochroną przyrody poprzez odbudowę zniszczonych zasobów leśnych i rekultywację zdegradowanej powierzchni ziemi.

Janusz Zaleski, główny konserwator przyrody w swoim wystąpieniu przedstawił projekty rekultywacji terenów popoligonowych i małej retencji, realizowanych na terenie polskich lasów, jako przykłady odtwarzania lasów i ochrony krajobrazu.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska, fot. www.sxc.hu
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej