więcej


Zielona gospodarka

Ocieplenie klimatu: nie tylko dwutlenek węgla (13242)

2011-09-16

Drukuj

W walce z globalnym ociepleniem UE skupia się głównie na redukcji emisji CO2. Jednak inne substancje także szkodzą atmosferze. To m.in. fluorowęglowodory (HFC) używane przy produkcji lodówek czy sadza. Mają one duży wpływ na podnoszenie się temperatury na Ziemi. Europosłowie domagają się skuteczniejszej walki z tymi innymi, niż CO2, emisjami gazów do atmosfery.

Parlament przyjął w środę rezolucję w tej sprawie. Wzywa w niej do ograniczenia emisji antropogenicznych (czyli wytworzonych przez człowieka). Posłowie, którzy przygotowali sprawozdanie na ten temat: Austriak Richard Seeber (Europejska Partia Ludowa) i Grek Theodoros Skylakakis (Liberałowie) interpelowali w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

"Europejska polityka ograniczenia ocieplenia klimatu powinna uwzględniać także inne niż CO2 gazy" – tłumaczył Seeber. Według niego można to zrobić niskimi kosztami i przy użyciu istniejących już narzędzi.

Zdaniem Skylakakisa to może ograniczyć koszty walki z ociepleniem klimatu. Dziś tona węgla kosztuje 13 euro za tonę (ok. 50 zł), a koszt ograniczenia fluorowęglowodorów to tylko 5-10 centów (20-40 groszy) na tonie.

W przyjętej przez PE rezolucji deputowani apelują do Komisji Europejskiej o przedstawienie propozycji przeglądu rozporządzeń w sprawie gazów fluorowanych oraz wniosków dotyczących szybkiego zmniejszenia produkcji i zużycia HFC. Deputowani chcą również o szybszego wycofania wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) z różnych produktów i zastosowań, a także odzyskiwania i niszczenia szkodzących warstwie ozonowej stratosfery gazów cieplarnianych występujących w porzuconych produktach i w porzuconym sprzęcie.

Zdaniem posłów ograniczenie produkcji sadzy pomoże spowolnić topnienie lodowców. Polityce wezwali też do rygorystycznego wdrażania w skali globalnej regulacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza i dostępnych technologii, przy których użyciu można ograniczyć emisje NOx (tlenki azoti) i CO. To spowodowałoby ograniczenie warstwy ozonu powstałego w troposferze w wyniku działalności człowieka. Ozon jest istotnym gazem cieplarnianym.

Co szkodzi atmosferze

Fluorowęglowodory – używane w ostatniej dekadzie przy produkcji lodówek. Zastąpiły inne niebezpieczne dla środowiska substancje. Dopiero teraz mówi się o tym, że same także są niebezpiecznymi dla środowiska gazami.

Tlenki azotu – mają działanie niebezpośrednie. Najczęściej wytwarzane są podczas palenia paliw kopalnych.

Czarny węgiel (sadza) - powstaje przy niekompletnym spalaniu paliw kopalnych, biopaliw i biomasy. Eksperci uważają, że w wyjątkowy sposób szkodzą lodowi arktycznemu i himalajskim lodowcom.

 

Więcej informacji:

Sprawozdanie – www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0474+0+DOC+XML+V0//PL

Interpelacja – www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000135+0+DOC+XML+V0//PL

źródło: © Unia Europejska, 2011 – Parlament Europejski

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej