więcej


Zielona gospodarka

Niskowęglowa przyszłość Polski (10232)

2010-12-20

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Zmniejszenie emisyjności polskiej gospodarki jest nie tylko możliwe, ale konieczne. To szansa na wzrost innowacyjności i konkurencyjności oraz stworzenie dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy. Odchodzenie od wykorzystania paliw kopalnych na rzecz czystych i bezpiecznych metod pozyskiwania energii przyczyni się także do poprawy warunków życia i zdrowia Polaków, w związku ze zmniejszoną emisją pyłów i zanieczyszczeń.
Zdaniem organizacji należących do Koalicji Klimatycznej, gospodarka niskowęglowa powinna opierać się na rozwiązaniach typu "każdy wygrywa" („win-win”), które przynoszą korzyści ekonomiczne, społeczne oraz w zakresie ochrony środowiska. Konieczne jest też zapewnienie „efektywności kosztowej” polegającej na określaniu i wdrażaniu rozwiązań zgodnie z zasadą „jak najniższe koszta na rzecz jak największych efektów”.

Według analiz Instytutu na rzecz Ekorozwoju w Polsce możliwe jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 48% do roku 2020 i o 57% do roku 2030 w stosunku do roku 1996. Osiągnięcie tak ambitnych celów dotyczących redukcji emisji wymaga podjęcia działań w wielu dziedzinach – w szczególności w energetyce, rolnictwie, transporcie i gospodarce przestrzennej. Skuteczne działania wymagają synergicznego podejścia, uwzględniającego zależności pomiędzy wszystkimi obszarami – powiązania modernizacji w energetyce z rolnictwem i transportem, a transportu z zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem miast.

– Konieczne jest zaangażowanie do finansowania tej transformacji pieniędzy publicznych z takich źródeł, jak Fundusze Unijne oraz Europejski Bank Inwestycyjny. W przyszłym roku będą negocjowane wieloletnie ramy finansowe na lata 2013-2020. To szansa, której nie możemy zmarnować. – powiedział Zbigniew Karaczun z Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego, należącego do Koalicji Klimatycznej.
 
***
 
W piątek, 17 grudnia Koalicja Klimatyczna przy udziale Banku Światowego, Ministerstwa Gospodarki i Fundacji im. Heinricha Bolla zorganizowała międzynarodową konferencję "W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce".
 

źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej