więcej


Zielona gospodarka

Niskoemisyjna współpraca polsko-japońska (13129)

2011-09-05

Drukuj

Efektywność energetyczna i racjonalne gospodarowanie zasobami między innymi będą przedmiotem partnerskiej współpracy firm z Polski i Japonii. Andrzej Kraszewski, minister środowiska podpisał pod koniec sierpnia z prezesem NEDO, japońskiej rządowej Organizacji Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych, panem Hideo Hato, list intencyjny o współpracy w zakresie transferu niskoemisyjnych technologii.

– Zapraszamy polskie firmy do współpracy z japońskimi partnerami za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska – zachęca minister Kraszewski. – Nowoczesne japońskie technologie niskoemisyjne mogą przyczynić się do unowocześnienia polskiej gospodarki i tym samym pomóc polskiej gospodarce.

Zawarte 31 sierpnia  2011 r. porozumienie dotyczy pobudzania partnerstwa handlowego między Polską i Japonią w dziedzinie technologii, m.in. z zakresu zwiększania efektywności energetycznej i wspierających racjonalne gospodarowanie zasobami.

Prezes NEDO Hideo Hato oraz minister środowiska Andrzej Kraszewski podkreślili ogromną wagę dotychczasowej, pomyślnej współpracy obu państw m.in. w ramach realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), a następnie zgodzili się prowadzić dalsze rozmowy dotyczące możliwości przyszłej współpracy przynoszącej korzyści środowisku.

– Robimy kolejny krok w kierunku zacieśniania współpracy – jesteśmy zadowoleni z przebiegu i efektów współpracy z partnerami z Japonii. Potwierdziliśmy gotowość do podjęcia współpracy w zakresie technologii niskoemisyjnych – na rynku, na którym istotne jest wsparcie rządu dla podmiotów-liderów gotowych do podjęcia działań – podkreśla minister Kraszewski.

Dzięki zawartemu porozumieniu polskie Ministerstwo Środowiska będzie wspólnie z japońską agencją NEDO aranżować spotkania potencjalnych partnerów biznesowych w zakresie wspólnego wdrażania nowoczesnych technologii w Polsce. – Ministerstwo Środowiska będzie po stronie polskiej zachęcać inwestorów zainteresowanych japońskimi technologiami. Japońskie firmy zainteresowane współpracą będzie rekomendować NEDO.

Japońska agencja NEDO realizuje indywidualne projekty demonstracyjne w wybranych państwach partnerskich wspierając tym samym badania i promując rozwój technologii w obszarach: energetyki, ochrony środowiska i technologii przemysłowych. Współpraca z Polską będzie dotyczyć czystej energii, podnoszenia wydajności energetycznej, inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grid) czy inteligentnych społeczności (smart community).

Na współpracę w ramach polsko–japońskiego porozumienia mają szansę podmioty, które zgłoszą Ministerstwu Środowiska taką chęć, wskażą interesujący je obszar i będą mogły zaprezentować doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 14 września 2011 roku. Następnie ministerstwo będzie rekomendować podmioty do współpracy, dla których studia wykonalności opracowane dla propozycji projektów będą podstawą do sformalizowania współpracy.

Czym dla Polski może zaowocować współpraca? – Polska musi stawiać na szybką modernizację. Japońskie zaawansowane technologie mogą pomóc nam w osiąganiu ambitnych celów polityki klimatycznej i jednocześnie zwiększać efektywność kosztową i konkurencyjność naszej gospodarki wspierać wysiłki budowania "zielonej gospodarki" – podkreśla minister Kraszewski.

Współpraca polsko-japońska w zakresie ochrony środowiska i klimatu dotyczyła w ostatnim czasie m.in. sprzedaży jednostek emisji CO2 w systemie globalnym (tzw. AAU). Za zainwestowane w ten sposób pieniądze w Polsce realizowane są projekty proklimatyczne, m.in. dotyczące termomodernizacji.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej